Číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/56.00187
Název globálního grantu: Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
Výše dotace: 2.466.143,- Kč

POPIS PROJEKTU

Projekt je zaměřen zejména na osoby se zdravotním postižením, které se nemohou z důvodů nízké kvalifikace, nedostatečné individuální podpory a velmi často kombinovaného zdravotního postižení, uplatnit na současném trhu práce. Dále se jedná o osoby se zdravotním postižením momentálně v pracovním poměru, kterým však z výše uvedených důvodů hrozí ztráta zaměstnání. Jedná se o osoby vyžadující zvýšenou péči v oblasti zprostředkování zaměstnání.

Jednotlivé aktivity jsou zaměřeny zejména na diagnostiku individuálních bariér, osobní motivaci a aktivizaci, získání základních sociálních a profesních dovedností,  poradenství v oblasti pracovního uplatnění a zprostředkování zaměstnání. Aktivity budou realizovány ve spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi v rámci okresů Teplice a Ústí nad Labem. Jedná se především o instituce státní správy (zejména ÚP), samosprávné instituce (soc.odbory magistrátů), zdravotnická zařízení (rehabilitační odd. Masaryk.nemocnice v ÚL) a klíčové poskytovatele služeb z řad NNO se kterými žadatel navázal úspěšnou spolupráci v rámci regionálního systému pracovní rehabilitace.

 

AKTIVITY PROJEKTU

Programy diagnostiky a motivace

 • motivačně aktivizační programy
 • bilanční diagnostika
 • ergodiagnostika

Programy pro získání základních sociálních a profesních dovedností

 • kurz komunikace, asertivity a zvládání stresu

 •  kurz pracovně právního minima
 • kurz základů práce na PC

Zprostředkování zaměstnání

          • vyhledávání zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením a zaměstnanců pro zaměstnavatele
          • poradenství pro osoby se zdravotním postižením a zaměstnavatele v oblasti pracovně-právní problematiky
          • zajištění pracovního uplatnění, v rámci kterého se realizují tvz. Místa na zkoušku (odborná praxe dle vybraného pracovního uplatnění)
            

CÍLE PROJEKTU

Obecným cílem projektu je posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených zejména se zdravotním postižením.


Specifické cíle:

           • uspokojení poptávky po službách pracovní rehabilitace v okresech Ústí n. L. a Teplic min. pro 80 osob
           • posílení motivace cílové skupiny pro vstupna trh práce
           • snížení rizik spojených se ztrátou pracovního místa u osob se zdravotním postižením
           • posílení regionální spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, zdravotnictví a službami zaměstnanosti v ústeckém   a teplickém regionu
           • podpora zaměstnanosti min. pro 80 osob se zdravotním postižením

Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program