Doba realizace: 1.5.2017 - 30.4.20189
Částka:
 5.268.810,00 Kč
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004057

Co získáte vstupem do projektu TANDEM:

 

  • Zúčastníte se Motivačního programu, Finančního a pracovně právního minima následně si zvolíte dle svého uvážení účast v  Bilanční diagnostice, Základech práce na PC nebo absolvujete jeden z nabízených rekvalifikačních kurzů.
  • Poskytneme Vám podporu v nalezení vhodného pracovního místa prostřednictvím akreditované agentury práce pod vedením odborného pracovního konzultanta, poskytneme vašemu budoucímu zaměstnavateli finanční příspěvek na vaši mzdu.
  • Ještě před samotným nástupem do práce si budete moci vyzkoušet budoucí zaměstnání v rámci Pracovního tréninku pod vedením odborného pracovníka u budoucího zaměstnavatele.
  • V průběhu projektu je Vám k dispozici osobní poradce, se kterým můžete prostřednictvím svého individuálního plánu řešit své osobní záležitosti spojené s pracovním uplatněním.
  • Aktivity v projektu Vám pomohou se zlepšit v komunikaci a podpoří vaše sebevědomí, naučíte se vytvořit životopis nebo natrénovat přijímací pohovor, získáte informace z oblasti pracovního práva a dluhové problematiky.
  • Pomocí diagnostických programů pod vedením zkušených odborníků zjistíte, jaké zaměstnání můžete vykonávat vzhledem k vašemu zdravotnímu omezení a kvalifikačním předpokladům.

Kdy a kde se aktivity budou konat:


První fáze realizace výše popsaných aktivit bude probíhat v červnu 2017. Aktivity budou probíhat v Ústí nad Labem a Teplicích.

Pro více informací kontaktujte sociální pracovnice Bc. Kateřinu Poliščukovou  nebo Mgr. Radku Mikulovou.


Kliknutím zobrazíte leták a plakát projektu TANDEM.

Plakát projektu TANDEM

Leták A5 projektu TANDEM


Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program