logo

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007671
Doba realizace: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020
Částka:  3 854 330,00 Kč

Hlavní řešitel projektu: Agentura Osmý den, o.p.s.
Partneři projektu s finančním příspěvkem:  Arkadie, o.p.s.
                                                                          Sociální agentura, o.p.s.

 

Anotace projektu
Projekt je zacílen na rozvoj a zvyšování kvality služeb Sociální rehabilitace a Odborné sociální poradenství; na podporu rozvoje procesů v daných službách u třech poskytovatelů sociálních služeb v regionu Děčínska, Ústecka a Teplice. Silným momentem projektu je vzájemná a efektivní spolupráce zapojených subjektů, sdílení zkušeností. Zvyšování kvality služeb je úzce propojeno mimo jiné i s rozvojem pracovníků daných služeb (účastníků) a prohlubování jejich odborné kvalifikace.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je realizovat navzájem provázané aktivity, které přispívají k rozvoji procesu služeb a zvyšování kvality služeb Sociální rehabilitace a Odborné sociální poradenství.

Dílčí cíle

  • monitoring a analýza současného stavu u daných sociálních služeb
  • zpracovat výstupy z auditu kvality služeb
  • zavedení změn do praxe
  • sdílení zkušeností a spolupráce
  • stanovení oblastí pro další rozvoj
  • zvyšování odborných znalostí
  • následný monitoring a kontrola zavedených změn ve službách

 

logo       logo


Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program