logo

Doba realizace: 1. 11. 2017 - 28. 2. 2019
Sociální služba je finančně podpořena po celý kalendářní rok tj. 1. 1. - 31. 12. 2018

Částka: 856.500,- Kč
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007757

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je zajištění potřebné kapacity sociální služby sociální rehabilitace v Ústeckém kraji.

Dílčí cíl projektu

Cílem je realizace sociální rehabilitace. Posláním je poskytovat lidem se zdravotním postižením podporu, která jim pomůže rozvinout dovednosti při soběstačnosti a péče o sebe, které uplatní při kontaktování zaměstnavatelů, hospodaření s penězi a přihledání práce nebo při komunikaci s okolím.


Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program