Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/66.00169
Doba realizace projektu: 1. 9. 2011 - 31. 8. 2013
Částka: 2 614 445,76 Kč


POPIS PROJEKTU

Projekt je reakcí na identifikovanou poptávku mezi poskytovateli sociálních služeb Ústeckého kraje, která signalizuje nedostatek informací a kompetencí mezi pracovníky sociálních služeb v oblastech aplikace standardů kvality sociálních služeb a finanční nedostupnost stávající nabídky vzdělávacích institucí.

V rámci projektu budou realizovány 3 cykly vzdělávacích a poradenských aktivit celkově pro 21 poskytovatelů sociálních služeb. Jeden cyklus bude zahrnovat 11 akreditovaných vzdělávacích programů a následné poradenství. 

V rámci projektu bude u 6-ti poskytovatelů sociálních služeb, kteří dosud neabsolvovaly inspekci kvality poskytovaných sociálních služeb, realizován třídenní audit kvality v režimu cvičné inspekce.

Vzdělávací a poradenské aktivity budou realizovány pod vedením inspektorů kvality sociálních služeb a průvodců v zavádění standardů kvality v sociálních službách.

 

CÍLE PROJEKTU

 1. Podpořit 21 poskytovatelů sociálních služeb v zavádění a naplňování standardů kvality sociálních služeb formou účasti ve vzdělávacích programech a konzultacemi v místě poskytovanésociální služby
 2. Podpořit 6 poskytovatelů sociálních služeb v úspěšném absolvování inspekce poskytovaných sociálních služeb formou realizace auditu kvality (cvičné inspekce)v místě poskytované sociální služby
 3. Zlepšit kvalitu poskytovaných služeb prostřednictvím výměny zkušeností mezi konzultanty a pracovníky jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám.

 

AKTIVITY PROJEKTU

 1. Lidské zdroje, zajištění zázemí a vybavení
 2. Vzdělávací program - Standard kvality č.1
 3. Vzdělávací program - Standard kvality č. 2
 4. Vzdělávací program - Standardy kvality č. 3 a 4
 5. Vzdělávací program - Individuální plánování v sociálních službách
 6. Vzdělávací program - Standard kvality č. 6
 7. Vzdělávací program - Standard kvality č. 7
 8. Vzdělávací program - Standardy kvality č. 9 a 10
 9. Vzdělávací program - Standardy kvality č. 11 - 13
 10. Vzdělávací program - Standard kvality č. 14
 11. Vzdělávací program - Standard kvality č. 15
 12. Konzultace "na míru"
 13. Audity kvality ve vybraných organizacích
 14. Alternativní a augmentativní komunikace

 

logo esf oplzz


Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program