foto

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012376
Doba realizace: 1. 4. 2020 - 31. 3. 2022
Částka: 9.550.592,50 Kč


Anotace projektu

Projekt podpoří lidi se zdravotním postižením s kumulací hendikepů při vstupu nebo udržení se na trhu práce. Jedná se o ucelený soubor aktivit od poradenských, diagnostických a motivačních, přes ne/akreditované vzdělávací kurzy až ke zprostředkování zaměstnání.

Cíl projektu

Cílem je najít vhodné pracovní uplatnění pro nízkokvalifikované lidi se zdravotním postižením (ZP), ale i podpořit jejich zaměstnavatele formou poradenství a mzdových příspěvků na pracovní místa vytvořená nebo přizpůsobená lidem z CS.

   • Zúčastníte se Motivačního programu, Finančního a pracovně právního minima následně si zvolíte dle svého uvážení účast v  Bilanční diagnostice, Základech práce na PC nebo absolvujete jeden z nabízených rekvalifikačních kurzů.
  • Poskytneme Vám podporu v nalezení vhodného pracovního místa prostřednictvím akreditované agentury práce pod vedením odborného pracovního konzultanta, poskytneme vašemu budoucímu zaměstnavateli finanční příspěvek na vaši mzdu.
  • Ještě před samotným nástupem do práce si budete moci vyzkoušet budoucí zaměstnání v rámci Pracovního tréninku pod vedením odborného pracovníka u budoucího zaměstnavatele.
  • V průběhu projektu je Vám k dispozici osobní poradce, se kterým můžete prostřednictvím svého individuálního plánu řešit své osobní záležitosti spojené s pracovním uplatněním.
  • Aktivity v projektu Vám pomohou se zlepšit v komunikaci a podpoří vaše sebevědomí, naučíte se vytvořit životopis nebo natrénovat přijímací pohovor, získáte informace z oblasti pracovního práva a dluhové problematiky.
  • Pomocí diagnostických programů pod vedením zkušených odborníků zjistíte, jaké zaměstnání můžete vykonávat vzhledem k vašemu zdravotnímu omezení a kvalifikačním předpokladům.

Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program