Doba realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018
Částka: 254.600,- Kč

POPIS PROJEKTU


Předložený projekt “Nejen finance pod kontrolou” je zaměřený na podporu zaměstnanců firmy AGC Glass Europe v oblasti finanční gramotnosti a dluhového poradenství, sociálně právního minima a dále v krizových situacích a při nadměrném stresu.

V projektu se budou prolínat aktivity nejenom v oblasti prevence, jako je např. publikování článků o řešené problematice ve firemním tisku, ale i aktivity zaměřené na řešení konkrétní nepříznivé sociální situace zaměstnance firmy ve formě čerpání poradenství prostřednictvím zřízené "help linky" nebo osobní konzultací na detašovaném pracovišti v Teplicích. Cílem aktivit je poskytnout zaměstnancům pomoc v jejich nepříznivé finanční a sociální situaci a dále je podpořit při řešení stresových situací na pracovišti nebo v oblasti vztahových problémů. Nedílnou součástí projektu je i snaha různými způsoby zvyšovat možnosti přístupu k důležitým informacím, které se dotýkají běžného života a problémových životních situací se zřetelem na jejich ekonomickou situaci.


AKTIVITY PROJEKTU

  • Firemní "Help linka"
  • Dluhové poradenství v Teplicích
  • Sociálně právní poradenství v Teplicích
  • Podpora v krizových situacích a při nadměrném stresu

 

Projekt je financován za podpory Dárcovského fondu AGC Automotive Czech zřízený při Ústecké komunitní nadaci na podporu technického vzdělávání.

 

agcukn


Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program