Doba realizace: 1.3.2018 - 31.12.2018
Částky projektu: 52.880,- Kč celkové náklady na projekt z toho:

 - 30.000,- Kč nadační příspěvek

 - 22.880,- Kč vlastní zdroje organizace

Popis projektu

Cílem je posílení odborné kapacity neziskových organizací v oblasti dluhového poradenství pro občany se zrakovým postižením.

Dílčí cíle:

  • oslovení neziskových organizací, které poskytují služby odborného sociálního poradenství a mají zájem poskytovat služby dluhového poradenství  
  • výběr a zapojení skupiny sociálních pracovníků do dvou nabízených vzdělávacích programů zaměřených na dluhovou problematiku
  • poskytování konzultačních služeb pro absolventy vzdělávacích programů v oblasti dluhové problematiky při řešení konkrétních zakázek klientů služeb 

Aktivity projektu

  • oslovení neziskových organizací
  • realizace dvoustupňového vzdělávání v dluhové problematice
  • poskytování konzultačních služeb pro absolventy vzdělávacího programu
  • prezentace projektu
  • evaluace projektu

„Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška“

  


Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program