Doba realizace: 1.10.2016 -+ 31.12.2016
Částka: 68.259,- Kč celkové náklady na projekt

Z toho:

 • 32.640,- Kč příspěvek od nadačního fondu Českého rozhlasu  
 • 35.619,- Kč vlastní zdroje organizace

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je podpora 5 lidí se zrakovým postižením prostřednictvím aktivit vedoucích k uplatnění na trhu práce. Jedná se o kariérové poradenství a zprostředkování zaměstnání na vhodná pracovní místa zejména na volném trhu práce u předem vytipovaných a prověřených zaměstnavatelů. Zároveň jde o osvětu mezi zaměstnavateli a o podporu zaměstnavatelů při vytváření pracovních míst pro lidi se zrakovým postižením.

Dílčí cíle projektu

 • zajištění zprostředkování zaměstnání lidem se zrakovým postižením z Ústí n.L. a Teplic a okolí
 • motivace ke vstupu na trh práce lidí vybrané skupiny lidí se zrakovým postižením
 • poskytování poradenství lidem se zrakovým postižením (upřesnění představy o zaměstnání, podpora při komunikaci s potencionálním zaměstnavatelem, pracovně právní problematika)
 • posilování motivace zaměstnavatelů na otevřeném trhu práce k zaměstnávání lidí se zrakovým postižením
 • podpora zaměstnavatelů při vytváření a udržení pracovních míst vhodných pro lidi se zrakovým postižením
 • osvěta mezi zaměstnavateli a zmírňování obav ze zaměstnávání lidí se zrakovým postižením

Aktivity projektu

 • vstupní rozhovory s klienty
 • vyhledávání pracovních míst
 • konzultace s klienty
 • prezentace projektu
 • zhodnocení projektu

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

světluškanadační fond CR

 

 


Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program