ZÍSKANÝ GRANT: 13.800,- Kč

CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je zvýšení povědomí široké veřejnosti v oblasti dluhové problematiky a finanční gramotnosti. 

Popis aktivit projektu:

Informační kampaň

U příležitosti Dne finanční gramotnosti (8. září 2012) proběhne prostřednictvím informačního stánku v OC Olympia Teplice propagace tématu finanční gramotnosti a zodpovědného zadlužování. U informačního stánku budou předávány letáky se základními informacemi o zásadách finanční gramotnosti. Návštěvníci obchodního centra si budou moci vyplnit kvíz "Jaká je Vaše finanční gramotnost?", bude jim nabízena možnost domluvit se na bezplatném dluhovém poradenství a možnost zúčastnit se Kurzu finanční gramotnosti. Informační kampaň proběhne i na Veletrhu sociálních služeb (17. září 2012), který je pořádán v rámci Týdnů pro duševní zdraví.

Kurz finanční gramotnosti pro osoby se zdravotním postižením

Kurz je zaměřen na oblast rodinných financí, rozumného zadlužování, finančních produktů a služeb. Prostřednictvím 12 výukových hodin rozdělených do čtyř setkání se účastníci seznámí se základními pojmy z oblasti financí, vyzkouší si sestavení rodinného rozpočtu a naučí se lépe hospodařit.

Bezplatné poradenství v dluhové problematice

Zájemci o poradenství zaměřené na dluhovou problematiku budou mít možnost se v domluvených termínech dostavit na Teplickou pobočku Sociální agentury, kde jim odborní pracovníci poskytnout konzultaci k vybranému problému.

Partner projektu:

Na projektu se bude jako partner podílet společnost Partners, která je iniciátorem založení Dne finanční gramotnosti 8. září. Do projektu bezplatně vloží informační materiály vytvořené speciálně pro Den finanční gramotnosti.

 

Projekt je realizován pod patronací grantového kola společností Jotun Powder Coatings (CZ), a.s. podpořen Ústeckou komunitní nadací z prostředků společnosti Black&Decker (Czech) s.r.o.Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program