Doba realizace: 7. 4. 2016 - 31. 12. 2016
Částka: 36.790,- Kč

POPIS PROJEKTU
 

Předložený projekt “Finance pod kontrolou” je zaměřený na problematiku finanční gramotnosti a dluhového poradenství zaměstnanců firmy AGC Glass Europe. 

V projektu se budou prolínat aktivity nejenom v oblasti prevence, jako je např. publikování článků o řešené problematice ve firemním tisku, ale i aktivity zaměřené na řešení konkrétní nepříznivé sociální situace zaměstnance firmy ve formě čerpání poradenství prostřednictvím zřízené „hot linky“ nebo osobní konzultací na detašovaném pracovišti v Teplicích. Cílem aktivit je poskytnout zaměstnancům pomoc v jejich nepříznivé finanční situaci, která byla způsobena čerpáním nevýhodných finančních produktů a nedostatečnou správou osobního popř. rodinného finančního rozpočtu a upozornit je také na případná rizika související se zadlužením. Nedílnou součástí projektu je i snaha různými způsoby zvyšovat možnosti přístupu k důležitým informacím, které se dotýkají běžného života a problémových životních situací se zřetelem na jejich ekonomickou situaci. 

AKTIVITY PROJEKTU

  • Medializace problematiky ve firemním tisku
  • Informační seminář
  • Firemní "hot linka"
  • Dluhové poradenství v Teplicích

Projekt je financován za podpory Dárcovského fondu AGC Automotive Czech zřízený při Ústecké komunitní nadaci na podporu technického vzdělávání.

agckomunitni nadace

 

 


Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program