Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/D5.00057
Doba realizace projektu: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2015
Částka:  1.491.669,86 Kč


POPIS PROJEKTU

Projekt je reakcí na zjištěnou poptávku poskytovatelů sociálních služeb a úředníků Ústeckého kraje, Středočského a Libereckého kraje, která poukazuje na nedostatek informací a kompetencí mezi pracovníky v sociální sféře, finanční nedostupnost stávající nabídky vzdělávacích institucí a existující bariéry, které brání návratu lidí s duševní nemocí na trh práce.

Vzdělávací aktivity budou realizovány jako otevřené kurzy v Ústí n. L., Liberci a Poděbradech nebo jako programy na klíč přímo v organizacích. Nabídka vzdělávacích programů zahrnuje akreditovaného kurzy týkající komunikačních a dalších měkkých dovednsotí nezbytných při práci s lidmi s duševní nemocí a dále kurzy související s problematikou jejich práv. Bonusem pro účastníky kurzů je i možnost účasti na jednodenní odborné stáži u vybraných poskytovatelů sociálních služeb a služeb zaměstnanosti pro osoby s duševní nemocí. Dále budou pořádány workshopy v Liberci, Ústí nad Labem a Poděbradech za účelem posílení informovanosti o problematice zaměstnanosti osob s duševní nemocí a jejich zapojení do pracovní rehabilitace nebo systému komunitních služeb. Součástí projektu je i nabídka akreditovaného vzdělávání pro fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči. Akreditované kurzy jsou zaměřeny zejména na získání nových komunikačních a dalších dovedností potřebných při péči o člověka s duševní nemocí. Výstupy projektu budou prezentovány na třech konferencích.

 CÍLE PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je posílení kompetencí pracovníků služeb a úřadů při práci s lidmi s duševní nemocí, zajištění podpory fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči a zajištění informovanosti o problematice duševní nemoci mezi laickou a odbornou veřejností.

Dílčí cíle:

 • 1. Poskytnout bezplatné, dostupné, kvalitní akreditované vzdělávání pro minimálně 90 pracovníků poskytovatelů sociálních služeb a "pečujících osob"
 • 2. Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb rozvojem nebo získání nových kompetencí pracovníků
 • 3. Zvýšit kvalitu péče o klienta v domácím prostředí posílením nebo získáním nových kompetencí "pečujících osob"
 • 4. Podpořit získané znalosti a dovednosti pracovníků formou zajištění 18 odborných stáží
 • 5. Posílit spolupráci a výměnu informací mezi poskytovateli soc. služeb, pečujícími, úředníky a potenciálními zaměstnavateli na workshopech a konferencích
 • 6. Posílit informovanost o problematice duševní nemoci u laické a odborné veřejnosti ve třech krajích ČR

 CÍLOVÁ SKUPINA

Poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám; Osoby pečující o osobu blízkou; Zaměstnavatelé; Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace

 AKTIVITY PROJEKTU

 1. Lidské zdroje, zajištění zázemí a vybavení
 2. Odborná stáž
 3. Vzdělávací programy pro pracovníky sociálních služeb
 4. Vzdělávací programy pro "pečující osoby"
 5. Vzdělávací programy pro pracovníky státní správy a samosprávy
 6. Tématické regionální workshopy
 7. Regionální konference

logo esf oplzz

 

 


Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program