logo

 

POPIS PROJEKTU

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0013753
Doba realizace: 30. 8. 2019 - 31. 8. 2021
Doba udržitellnosti projektu 5 let
Částka:  4 421 806,35 Kč  
Vlastní zdroj financování: 5%, tj. 232 726,65 Kč

 

 POPIS PROJEKTU

Antace projektu

Obecným cílem projektu je rozšíření kapacity registrované sociální služby poskytované na území města Ústí nad Labem a zvýšení komfortu pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o službu sociální rehabilitace (identifikátor sociální služby - 4452113), kterou předkladatel záměru úspěšně provozuje od roku 2017. Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením, tj. osoby s tělesným a interním postižením, mentálním a smyslovým postižením, lidé s duševním onemocněním.


Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality infrastruktury pro poskytování sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením v ústeckém regionu, čímž bude zajištěna dostupnost poskytované sociální služby pro cílovou skupinu (osoby se zdravotním postižením, tj. osoby s tělesným a interním postižením, mentálním a smyslovým postižením, lidé s duš. onemocněním). Specifickým cílem je zajištění dostupnosti a okamžité kapacity pro 2 osoby sociální služby pro osoby se zdravotním postižením. Smyslem je zajistit bezplatnou podporu, která jim pomůže rozvinout nebo udržet dovednosti a schopnosti zejména v oblasti soběstačnosti a péče o vlastní osobu, které pak uplatní především při kontaktování zaměstnavatelů, hospodaření s penězi a při hledání práce nebo při komunikaci s běžným okolím tak, aby se dokázali přiblížit životu, který běžně žijí jejich vrstevníci.  


Operačními cíli projektu (výstupem) jsou:

a) nákup, propojení a rekonstrukce dvou přízemních prostorů pro poskytování sociální rehabilitace,
splňující platné provozní standardy kvality a respektujícího potřeby osoby se zdravotním postižením;
b) poskytování sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením v několika nezávisle
koncipovaných konzultačních prostorech;


Sekundární efekty předloženého projektu

a) posílení dostupnosti služby sociální rehabilitace pro uživatele se zdravotním postižením v okrese Ústí
nad Labem
b) zvýšení komfortu pro uživatele poskytované sociální služby při jejím čerpání

 

Projektant: 3 + 1 architekti, s. r. o.,S lavíčkova 269/1, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ: 692 98 521

Dodavatel stavby: Ing. Václav KašaDrážďanská 468/41, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČ: 151 49 331

Stavební dozor: Jaroslav Holinger, Průmyslová 1558/2, 400 01 Ústí nad Labem,
IČ: 156 97 380

Koordinátor BOZP: Karel Hladík, Mošnova 2369/30, 400 11 Ústí nad Labem,
IČ: 134 70 221

Fotogalerie

 

 


Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program