logo

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0006041
Doba realizace: 20. 1. 2017 - 30. 9. 2019
Doba udržitellnosti projektu 5 let
Částka:  3 393 270,00 Kč
Vlastní zdroj financování: 5%, tj. 169 663,50 Kč

 

POPIS PROJEKTU

Anotace projektu
Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdrav. postižením s kumulací dalších sociálních handicapů. V rámci projektu bude vybudována bezbariérová přístavba ke stávajícímu objektu včetně zajištění vybavení. Přístavba bude sloužit jako zázemí pro poskytování odborného soc. poradenství s okamžitou kapacitou 2 osoby. Objekt bude zahrnovat 2 zázemí pro poskytování soc. služby, čekárnu a soc. zázemí, které budou bezbariérově integrovány k hlavní budově.

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality infrastruktury pro poskytování služeb odborného sociálního poradenství pro osoby se zdrav. postižením v ústeckém regionu, čímž bude zajištěna dostupnost poskytované sociální služby pro cílovou skupinu (osoby se zdravotním postižením, tj. osoby s tělesným a interním postižením, mentálním a smyslovým postižením, lidé s duš. onemocněním, vč. osob s těžkým tělesným postižením, zejm. s omezenou schopností pohybu). Specifickým cílem (výsledkem) je dostupnost a okamžitá kapacita sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, zejm. s těžkým tělesným postižením.


Operačními cíli projektu (výstupem) jsou:
1. vybudování funkčního bezbariérového přízemního prostoru pro poskytování odb. sociálního poradenství, splňujícího platné provozní standardy kvality a respektujícího potřeby osoby se zdravotním postižením včetně osob s těžkým tělesným postižením
2. poskytování odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením ve dvou nezávisle koncipovaných prac. prostorech (vytvoření dvou zázemí pro poskytování sociální služby s okamžitou kapacitou 2 osoby).

Sekundární efekty předloženého projektu:

a) vybudováním bezbariérové přístavby dojde k odstranění architektonických bariér ve stávající hlavní budově (uživatelé s těžkým tělesným postižením budou moci využívat i přízemní prostory v hlavní budově)
b) přesunem odb. sociálního poradenství do bezbariérové přístavby dojde k posílení kapacity dalších návazných sociálních služeb a programů pracovní rehabilitace, zaměřených na aktivizaci,vzdělávání, nácvik pracovních a sociálních dovedností a zajištění pracovního uplatnění.

 

Projektant: 3 + 1 architekti, Slavíčkova 269/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 692 98 521, DIČ CZ7312022410

Dodavatel stavby: Zemědělské stavby, a.s., K Pivovaru 45, 400 04 Trmice, IČ: 482 88 284, DIČ CZ482 88 284

Stavební dozor: Jaroslav Holinger, Průmyslová 1558/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 156 97 380, DIČ: CZ490329054

Koordinátor BOZP: Karel Hladík, Mošnova 2369/30, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 134 70 221

Fotogalerie

 • fotogalerie (celkový pohled) - červenec 2018 - prezentace (formát MP4)
 • fotogalerie (pohled shora) - červenec 2018 - prezentace (formát MP4)
 • fotogalerie (celkový pohled) - srpen 2018 - prezentace (formát MP4)
 • fotogalerie (mix) - prezentace (formát MP4)
 • fotogalerie - 1. týden v září - prezentace (formát MP4)
 • fotogalerie - 2. týden v září - prezentace (formát MP4)
 • fotogalerie - 3. týden v září - prezentace (formát MP4) 
 • fotogalerie - 4. týden v září - prezentace (formát MP4)
 • fotogalerie - 1. týden v říjnu - prezentace (formát MP4)
 • fotogalerie - 2. týden v říjnu - prezentace (formát MP4)
 • fotogalerie - 3. týden v říjnu - prezentace (formát MP4)
 • fotogalerie - 4. týden v říjnu - prezentace (formát MP4)
 • fotogalerie - přelom října a listopadu - prezentace (formát MP4)
 • fotogalerie - listopad a prosinec - prezentace (formát MP4)
 • fotogalerie - rok 2019 - prezentace (format MP4)
 • fotogalerie - rok 2020 -  prezentace (format MP4)

Více o projektu

 Psali o nás

Projekt podpořili

logo

logo

logo


Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program