logoDoba realizace: 1. 3. 2018 - 30. 9. 2018
Částka: 15.000,- Kč

POPIS PROJEKTU

Pracoviště Sociální agentury v Teplicích se nachází v centru města v budově bývalé banky, která není přizpůsobená pohybu lidí se zdravotním postižením. Je bariérová nejen tak, jak si bariéru představí každý z nás. To znamená řadu schodů, prahy u vstupu do kanceláře apod. Je bariérová i pro lidi nevidomé. Nenajdete zde téměř žádné prvky, které by pomohly nevidomému člověku najít budovu a ani uvnitř se nedokáže kvůli chybějícím hmatným prvkům orientovat. Podle charakteru lze prvky rozdělit na hmatné, akustické a vizuálně kontrastní. Jediným hmatným prvkem je označení tlačítek ve výtahu, které zajistil majitel budovy.

Cílem podpořeného projektu je přizpůsobit interiér budovy od vstupu do budovy až po vstup do jednotlivých kanceláří a také zajistit akustickou signalizaci, aby se nevidomý dokázal samostatně orientovat ve městě a do Sociální agentury dojít bez asistence. Úpravy se zřizují pro zajištění soběstačnosti a především bezpečnosti při běžném pohybu na ulicích a v dopravě.

Akustické prvky mají nejen funkci orientační, ale většinou také funkci informační. Existuje jich celá řada. Obecně jde o zařízení, jež si sami nevidomí aktivují pomocí vysílače, který by měli mít stále při sobě. Akustické prvky jsou již dnes celkem běžně rozšířeny v mnoha městech a proto i jejich funkce jsou zrakově postiženým docela dobře známy.


Projekt je financován za podpory Dárcovského fondu AGC Automotive Czech zřízený při Ústecké komunitní nadaci na podporu technického vzdělávání a finančních příspěvků zaměstnanců AGC Automotive Czech.

 

logo  logo
Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program