V SOUČASNÉ DOBĚ JE KAPACITA KURZŮ NAPLNĚNA. PŘEHLED NALEZNETE ZDE.


Komu je nabídka určena?

Tato nabídka akreditovaného bezplatného vzdělávání v rámci projektu KROK je určena pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům poskytovatelů sociálních služeb registrovaných v Ústeckém kraji. Je třeba rozlišovat dle akreditace, komu je kurz určen (PC, SP, VP).

Zároveň nabídka zahrnuje vzdělávací programy pro fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dále jen „pečující osoby“).

Přehled organizací zapojených do projektu KROK naleznete zde.

Jak se na vybraný kurz přihlásit?

Přihlásit se na jednotlivý kurz lze vyplněním přiložené přihlášky, kde vyplníte název a datum konání kurzu dle harmonogramu nabídky a seznam účastníků.

Přihlášku vyplňte vždy na jednotlivý kurz a elektronicky zašlete na adresu: krok@socialniagentura.cz. Přijetí Vaší přihlášky potvrdí e-mailem koordinátor.

Kde se budou otevřené kurzy konat?

Kurzy se budou konat vždy v prostorách Sociální agentury, o. s. se sídlem Velká Hradební 484/2,
400 01 Ústí nad Labem vždy ve 2.

 

patře.

Pro snazší orientaci jsme pro Vás připravili mapku s místem konání kurzů. Mapka Sociální agentury zde.

Co účastníci kurzu získají a mohou využít?

Všichni účastníci kurzu obdrží učební a propagační materiály a po absolvování kurzu získají osvědčení s celostátní platností.  Každý účastník kurzu má nárok na proplacení cestovného do Ústí nad Labem a zpět (do sídla své mateřské organizace), propláceny budou pouze cestovní doklady (MHD, vlak, autobus). Po celou dobu konání kurzu bude účastníkům zajištěno stravování.

Kde získáte další informace?

Další informace Vám podají:

Gabriela Kuželová 730 892 635

 

Aktivita 02 – Kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách
(160 výukových hodin)

Přihláška ke stažení zde

Aktivita 03 - Alternativní a augmentativní komunikace 
(24 výukových hodin)

Přihláška ke stažení zde

Aktivita 04 - Individuální plánování v sociálních službách
(24 výukových hodin)

Přihláška ke stažení zde

Aktivita 06 - Vzdělávací programy pro vedoucí pracovníky
(vždy 8 výukových hodin)

Přihláška ke stažení zde

Aktivita 07 - Vzdělávací programy pro "pečující osoby"
(vždy 8 výukových hodin)

Přihláška ke stažení zde

Aktivita 08 - Vzdělávací programy pro řadové pracovníky
(vždy 8 výukových hodin)

Přihláška ke stažení zde

Loga - projekt ZIP


Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program