Mgr. Jaromír Licek

 ředitel organizace

foto


Vystudoval speciální rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením na UK v Praze. Absolvoval výcviky zaměřené na oblast projektového managementu, tvorby a zavádění standardů kvality v sociálních službách nebo řízení neziskových organizací. V Sociální agentuře pracuje na pozici ředitele organizace od jejího vzniku, lektoruje vybrané vzdělávací programy a poskytuje poradenství v oblasti standardů kvality. Působí  jako specializovaný odborník-inspektor kvality sociálních služeb MPSV. Jako každý vodnář rád plave proti proudu a má dostatek odvahy zkoušet dělat věci jinak a lépe.

 Bc. Ivana Hladíková

ekonom                            

foto 
Absolventka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor regionální rozvoj a státní správa. Od roku 1985 pracuje nepřetržitě v ekonomických a personálních oborech v neziskovém i obchodním sektoru. Současně má praxi v lektorské činnosti v oborech finanční gramotnosti, pracovní právo a motivačně vzdělávacích programech. Má ráda historii, cestování a zahradničení.  Bc. Hana Krchovová

administrativní pracovnice ekonomicko - provozního úseku, finanční manažerka

 foto
Absolventka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (obor ekonomie a management peněžnictví). Před nástupem do Sociální agentury pracovala v bankovnictví, ve finanční oblasti, ale i v administrativě. V Sociální agentuře pracuje od března 2018 na provozně-ekonomickém úseku. 

 

 Ilona Dobošová

administrativní pracovnice

foto

Vystudovala střední ekonomickou školu. Bezmála 23 let zastávala funkci fakturantky v dopravní firmě. Od roku 2014 pracovala v rámci projektů hrazených z fondů EU převážně v sociální sféře na pozici administrativní pracovnice. Tuto funkci vykonává i v Sociální agentuře. Nejvíc času věnuje rodině a zahradničení. S tím souvisí i nejoblíbenější období roku – vždy toužebně očekávané jaro a slunečné léto.

 

 

 Bc. Dana Veselá

vedoucí úseku sociálních služeb, sociální pracovnice

foto


Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vystudovala  obor Sociálně pedagogická asistence. Absolvovala také kurz IT dovedností v počítačové škole Gopas. Pracovala ve zdravotnictví a v komerční sféře. Od roku 2010 působí v Sociální agentuře, v současné době na pozici sociální pracovnice. Poskytuje odborné sociální poradenství a podporuje klienty v rámci sociální rehabilitace. Zároveň je lektorkou vybraných vzdělávacích programů. Účastnila se kurzů zaměřených na sociální tématiku, včetně kurzu znakového jazyka. Práce s lidmi ji baví a naplňuje. Ráda čte knihy Torey L. Hayden.

Mgr. Irena Horáčková

sociální pracovnice

foto


Vystudovala obor učitelství pro střední školy a sociálně pedagogickou asistenci na Univerzitě J.E.Purkyně v Ústí nad Labem. Pracovala jako učitelka, asistentka pedagoga, lektorka, koordinátorka dobrovolnického programu, sociální pracovnice, administrativní pracovnice a v marketingu. Od roku 2019 působí v Sociální agentuře na pozici sociální pracovnice se zaměřením na dluhové poradenství a jako lektorka vybraných vzdělávacích kurzů pro lidi se zdravotním postižením i pro sociální pracovníky. Miluje přírodu, kopce, staré hrady a knihy. 

  

 Bc. Aneta Hlavatá

sociální pracovnice

foto

 
Vystudovala bakalářské studium na Univerzitě J. E. Purkyně, obor sociální práce a sociální politika. V současné době pracuje jako sociální pracovnice v rámci odborného sociálního poradenství. V rámci praxe pracovala s cílovou skupinou vězňů, s náhradními rodinami a rodinami v krizi. Zároveň 2 roky pracovala ve státní sféře na životním prostředí a také má zkušenosti z insolvenční firmy, kde pracovala 4 roky. Jako dobrovolník fungovala pro Amnesty International, kde lektorovala na středních školách. Také jezdila na školy v přírodě a tábory, na kterých byla vedoucí dětí a plánovala aktivity pro ně. Mezi její zájmy spadá četba knih, sport a cestování.

Mgr. Jana Martínková

pracovník v sociálních službách

foto

Vystudovala učitelství německého jazyka na Univerzitě J. E. Purkyně. Pracuje jako učitelka a lektorka jazykových kurzů. Pro Sociální agenturu pracovala nejprve jako dobrovolnice, v září 2019 nastoupila do úseku sociálních služeb jako pracovnice v sociálních službách. Ráda poznává lidi, baví ji poznávání různých lidský povah. Její silnou stránkou je komunikace a organizace. Organizuje jazykové kurzy a vzdělávací semináře, ve škole výlety do zahraničí a akce pro žáky. Má ráda knihy a divadlo, věnuje se józe a osobnímu rozvoji.

 Veronika Pleskačová

pracovnice v sociálních službách

foto


Vystudovala střední školu v Litoměřicích, obor sociální činnost. Nyní studuje na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a snaží se získat bakalářský titul v oboru Sociální práce a sociální politiky. V Sociální agentuře nejdříve začínala jako praktikantka a byla pevně rozhodnuta pro další spolupráci jako dobrovolnice. Nakonec bylo Veronice nabídnuto pracovní místo na pozici pracovnice v sociálních službách, za které je velmi vděčná. Po dostudování by ráda stále figurovala v sociálních službách. Ráda navštěvuje kino, čte knihy a tráví čas s rodinou. 

 Kateřina Cibulková

vedoucí úseku pracovní rehabilitace, pracovní konzultantka

foto


Původně vystudovala obor keramiky, kterému se i krátce profesně věnovala. Poté přešla do neziskového sektoru, kde přes 10 let pracovala jako projektová manažerka v sociální oblasti. Od roku 2010 je členkou Správní rady Sociální agentury, již několik let zde zároveň lektoruje poradenské programy pro osoby se zdravotním postižením a v posledním roce se zapojila do činnosti úseku pracovní rehabilitace. Absolvovala kurz Pracovník pro resocializaci osob duševně nemocných, tělesně, smyslově a mentálně handicapovaných a Pracovník v sociálních službách, účastnila se kurzů rozvíjející lektorské dovednosti. Celým jejím životem se prolíná tvoření všeho druhu, speciálně pak tanec, vědomý pohyb, zkoumání a propojení těla a mysli, absolvovala výcvikový program v Taneční a pohybové terapii. V posledním roce objevuje tvořivost i ve spojení s přírodou. 

Mgr. Zuzana Bartošová

osobní poradce

foto


Vystudovala učitelství německého jazyka a základů společenských věd pro střední školy. Krátce učila, o něco déle tlumočila a překládala. V Sociální agentuře působí na úseku pracovní rehabilitace, doprovází lidi se zdravotním postižením při hledání vhodné pracovní příležitosti. Absolvovala rekvalifikační kurz Pracovník pro resocializaci osob duševně nemocných, tělesně, smyslově a mentálně handicapovaných a rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách. Zároveň je zapojena do projektu s německou partnerskou organizací a do projektu exkurzí k německým poskytovatelů sociálních služeb. Má ráda hory a les, zastavení a balanc. Ráda čte, pozoruje a objevuje, věnuje se józe.

 Bc. Tereza Košťálová

pracovní konzultantka

foto


Vystudovala bakalářské studium na České zemědělské univerzitě, obor Poradenství v odborném vzdělávání. Po vystudování vysoké školy pracovala jako asistentka v Národním pedagogickém institutu. Nyní pracuje na pozici pracovní konzultantky na úseku pracovní rehabilitace, kde pomáhá lidem se zdravotním postižením nebo znevýhodněním hledat vhodnou pracovní pozici. Mimo svou práci se věnuje florbalu jako rozhodčí pro lidi se zdravotním postižením, kteří ke svému životu potřebují elektrický invalidní vozík. Mezi její koníčky patří plánování vlastního času a s tím spojené tvoření diářů, čtení knížek a chození na procházky.

 Bc. Barbora Rychtaříková

vedoucí úseku poradenství a  vzdělávání, koordinátorka rekvalifikací, koordinátorka firemních helplinek

foto

 
Vystudovala Podnikovou ekonomii a management na Fakultě sociálně ekonomické ústecké univerzity. Pracovala v bankovním sektoru, jako účetní pak v soukromé firmě. Do Sociální agentury nastoupila na pozici administrativní pracovnice, následně přešla na úsek poradenství a vzdělávání, kde je koordinátorkou rekvalifikakčních kurzů. Baví ji pracovat v týmu úžasných lidí, komunikovat se zájemci vzdělávání a řešit jejich individuální požadavky a potřeby. Tato práce ji naplňuje  a je pro ni výzvou posouvat se dál. Ráda si také vychutná šálek dobré kávy nebo čaje, čtení a hudbu i aktivně strávený čas s rodinou.

Gabriela Kuželová

koordinátorka vzdělávacích programů, koordinátorka firemních helplinek

foto
Po ukončení středoškolského studia pracovala několik let v administrativě. V Sociální agentuře zastává pozici koordinátorky vzdělávacích programů pro poskytovatele sociálních služeb, úředníky, pěstouny a pečujcící osoby. Absolvovala rovněž rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách. Nemá ráda jízdu autem, přednost dává kolu. Pokud potřebuje dobít "baterky" jde si zaběhat nejlépe s dobrou muzikou.

 

 Blanka Vostrá

administrativní pracovnice

 foto
Po skončení Střední průmyslové školy strojní a dopravní v Děčíně pracovala 24 let u Českých drah. Následně pracovala jako účetní v Krajské zdravotní. Absolvovala nespecifický rekvalifikační kurz a rekvalifikační kurz asistentka/skretářka. Od února 2018 pracuje v sociální agentuře pracuje jako pomocná administrativní pracovnice. Ve svém volnu se věnuje péči o domácího kocourka a venkovní kočičky. Ráda čte sci-fi, fantasy, historické i současné romance.

 

 

 

 

Podporují nás:


Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program