O nás

Sociální agentura je nevládní nezisková organizace se statutem obecně prospěšné společnosti. Společnost byla založena v roce 2001.


Poslání

Posláním Sociální agentury je usilovat o zlepšení kvality života občanů se zdravotním postižením s důrazem na jejich pracovní uplatnění.   

Za tímto účelem:

  • poskytujeme sociální služby zaměřené na odborné poradenství a aktivizaci lidí se zdravotním postižením 
  • prosazujeme práva a zájmy lidí se zdravotním postižením
  • vytváříme a hledáme možnosti pracovního uplatnění lidí se zdravotním postižením 
  • poskytujeme vzdělávací programy lidem se zdravotním postižením
  • poskytujeme organizacím veřejného a soukromého sektoru poradenské a vzdělávací služby v oblasti sociálních služeb, trhu práce a rozvoje organizace

Zde jsou ke stažení naše výroční zprávy:

Podporují nás:


Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program