Kontakty


SÍDLO ORGANIZACE

Sociální agentura, o.p.s.
Varšavská 688/40
400 03    Ústí nad Labem
Tel.: 475 200 094
E-mail: info@socialniagentura.cz
IČO: 26540495
DIČ: CZ26540495
č.ú.: 115 - 2415050287/0100 Komerční banka, a.s. pobočka Ústí nad Labem
ID datové schránky: zf8bevw 

POBOČKA - TEPLICE

Školní 349/2
415 01   Teplice
Tel.: 724 266 825
E-mail: info@socialniagentura.cz

MANAGEMENT ORGANIZACE

Mgr. Jaromír Licek, ředitel organizace
Tel.: 475 200 094
Tel.: 602 511 808
E-mail: licek@socialniagentura.cz

Mgr. Dagmar Francová, zástupkyně ředitele
Tel.: 475 200 094
Tel.: 724 363 553
E-mail: francova@socialniagentura.cz

Jana Šplíchalová, ekonomka a účetní organizace
Tel.: 475 200 094
Tel.: 724 582 005
E-mail: ekonom@socialniagentura.cz

Tomáš Beneš, administrativní pracovník
Tel.: 475 200 094
Mobil: 724 582 005
E-mail: benes@socialniagnetura.cz 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Mgr. Dagmar Francová, sociální pracovnice, vedoucí úseku
Tel.: 475 200 094
Tel.: 724 363 553
E-mail: francova@socialniagentura.cz, sos@socialniagentura.cz

Bc. Hana Hokrová, sociální pracovnice
Tel.: 725 476 052
E-mail: hokrova@socialniagentura.cz, sos@socialniagentura.cz

Bc. Dana Veselá, sociální pracovnice
Tel.: 724 363 551
E-mail: vesela@socialniagentura.cz, sos@socialniagentura.cz

Lenka Ignácová, DiS., sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách
Tel.: 774 770 975

E-mail: ignacova@socialniagentura.cz , sos@socialniagentura.cz

PRACOVNÍ REHABILITACE

Mgr. Radka Mikulová, pracovní konzultantka
Tel.: 730 892 633
E-mail: mikulova@socialniagentura.cz 

Mgr. Zuzana Bartošová, pracovní konzultantka
Tel.: 724 266 825
E-mail: bartosova@socialniagentura.cz

Kateřina Cibulková, pracovní konzultantka
Tel.:  774 756 990
E-mail: cibulkova@socialniagentura.cz 

 DOBROVOLNICKÝ PROGRAM

Bc. Dana Veselá, koordinátorka dobrovolnického programu
Tel.: 724 363 551
E-mail: vesela@socialniagentura.cz

ODBORNÉ PRAXE

Mgr. Dagmar Francová, garant praxe
Tel.: 724 363 553
E-mail: francova@socialniagentura.cz

PORADENSKÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

Vzdělávací programy pro organizace

Gabriela Kuželová, koordinátorka vzdělávacích programů
Tel.: 475 200 094
Tel.: 730 892 635
E-mail: kuzelova@socialniagentura.cz, koordinator@socialniagentura.cz

Mgr. Jaromír Licek, poradce, lektor
Tel.: 475 200 094
Tel.: 602 511 808
E-mail: licek@socialniagentura.cz

Mgr. Dagmar Francová, lektorka
Tel.: 475 200 094
Tel.: 724 363 553
E-mail: francova@socialniagentura.cz

 Rekvalifikační programy

Bc. Barbora Rychtaříková, koordinátorka rekvalifikačních programů
Tel.: 475 200 094
Tel.: 724 582 004
E-mail: rekvalifikace@socialniagentura.cz

Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program