Aktuality


Slavnostní otevření přístavby


V pátek 17. 5. 2019 se uskutečnilo slavnostní otevření bezbariérové přístavby. Nechyběla prohlídka nových prostor a přestřižení pásky společně se sponzory, kterým velice děkujeme. Přístavba vznikla za podpory ESF IROP.

foto

Hledáme posilu do týmu!

Baví tě práce s lidmi? Chceš být užitečný, naučit se novým věcem a získat super kolegy? Přidej se k nám! Hledáme posilu do týmu sociálních pracovnic. Zkušenost v oboru je výhodou, ne podmínkou. Bližší informace zde

Sociální agentura má recepci a nové konzultační prostory

Dne 1. 4. 2019 zahájila svoji činnost recepce, která slouží  klientům, zákazníkům a ostatním příchozím, kteří mohou strávit dobu, než se jim budou věnovat sociální pracovnice, pracovní konzultantky či ostatní členové týmu v příjemném prostředí. Paní recepční jim nabídnou kávu, čaj.

Dále agentura uvedla do provozu dvě nové konzultační místnosti pro klienty sociálních služeb. Našim cílem je, aby se u nás klienti cítili dobře a našli u nás řešení svých problémů.

Dveře u nás jsou vám otevřené.

   foto  foto

PF 2019

 foto

Získali jsme projekt z Nadace ČEZ

Děkujeme všem, kteří nám svým aktivní pohybem pomohli získat finanční prostředky na vybavení recepce pro zdravotně postiženého pracovníka, který bude zajišťovat její běžný chod. Za darované body pořídíme 1 ergonomickou židli, 1 stolní počítač s velkou obrazovkou, ergonomickou klávesnicí s myší a softwarem a 1 tiskárnu.

logo

 Další významná ocenění pro firemní Help linku

Projekt Help linky, který úspěšně realizujeme pro zaměstnance AGC Automotive Czech získal další významná ocenění. Kromě účasti ve finálovém kole Ceny personalistů za nejlepší HR projekt – Zaměstnavatel roku jsme v rámci soutěže TOP Odpovědná firma, kterou organizuje aliance BpS – Byznys pro společnost, získali zlatou úroveň. Dále v kategorii Počin roku se kolegové z AGC Automotive Czech umístili jako Skokan roku, tedy firma,  která se poprvé účastní ceny a výrazně zaujala svým přístupem a řešeným projektem odbornou porotu. Ocenění přebereme 15. listopadu na slavnostním galavečeru v Kongresovém centru Praha.

O ocenění:
BpS TOP Odpovědná firma je nezávislý rating a ocenění společností na poli udržitelnosti. Pořádající aliance BpS - Byznys pro společnost umožňuje všem podnikům přihlásit své strategie a projekty a následně nezávislá porota vyhodnotila a ocenila ty nejlepší. Ceny BpS TOP Odpovědná firma jsou otevřeny všem firmám na různých úrovních zpracování udržitelnosti, kategorie ocenění reflektují úsilí firem na poli životního prostředí, diverzity, vzdělávání a mnoho dalších. Registrace probíhá bezplatně online na webu www.odpovednefirmy.cz. Přihlášené společnosti si zmapují situaci v odpovědném přístupu k podnikání a získají analytickou zpětnou vazbu ke všem programům a projektům formou benchmarkingu a srovnání s jednotlivými úrovněmi ocenění. Hodnocení slouží i jako podklad pro rozvoj firemních strategií a získání informací o dobré praxi napříč trhem.

logologo

logo

Help linka poskytuje služby dalším firmám v regionu

Říjen je měsícem zahájení tříměsíčního zkušebního provozu Help linky ve firmách KOITO Czech ze Žatce a Aperam z Ústí nad Labem. Spolupráce je postavena na stejné bázi jako úspěšně realizované projekty s AGC Automotive Czech a AGC Processing. 

logo

V projektu se prolínají nejenom aktivity z oblasti prevence, jako např. publikování článků o řešené problematice ve firemním tisku, ale i aktivity zaměřené na řešení konkrétní nepříznivé sociální situace zaměstnanců firem, kteří mají možnost konzultovat své problémy prostřednictvím zřízené "help linky" nebo při osobní konzultaci na detašovaných pracovištích v Žatci a Ústí nad Labem. Cílem aktivit je poskytnout zaměstnancům pomoc v jejich nepříznivé finanční a sociální situaci a dále je podpořit při řešení stresových situací na pracovišti nebo v oblasti vztahových problémů.

 logo  

logo

 

Den otevřených dveří a finanční gramotnosti

Dne 19. 9. 2018 se na teplické pobočce Sociální agentury uskutečnil Den otevřených dveří a finanční gramotnosti. Asi největší zájem veřejnosti i médií se upíral na úvodní bod programu, totiž na slavnostní spuštění projektu Teplické majáčky. Tento projekt funguje v režii Sociální agentury. Odborným poradcem je společnost Tyfloservis, tedy sdružení, které poskytuje podporu nevidomým a slabozrakým. Finančně projekt zajišťuje společnost AGC Automotive Czech.

logo  logo    

Financování nové akustické pomůcky pro nevidomé se ujali sami zaměstnanci AGC Automotive – z celkové ceny 15000 korun vybrali mezi sebou celých 11000, zbývající část zaplatila firma.

Zájemci z řad veřejnosti i médií se ovšem v tento den mohli také seznámit se všemi službami Sociální agentury. Mezi ty patří mimo jiné dvě velmi významné oblasti: odborné sociální poradenství (zaměřené také na dluhy, exekuce a insolvenci) a zprostředkování práce pro osoby se zdravotním postižením.

Den otevřených dveří a finanční gramotnosti začal v 9.30 slavnostním zprovozněním zvukového majáčku. Potom byla na programu prohlídka prostor agentury. Ve velké učebně, byly pro veřejnost připraveny krátké prezentace jednotlivých úseků agentury: úseku sociálních služeb, poradensko-vzdělávacího centra a úseku pracovní rehabilitace. Poté následovala ukázka kurzu finanční gramotnosti, který probíhá v rámci projektů pracovní rehabilitace a sociálních služeb. „Tahákem“ odpolední části programu byla diskuze s právníkem na téma Dluhy, s možností dotazů, kterou přítomní hojně využili. V 15 hodin byl úspěšný Den otevřených dveří zakončen, v průběhu dne Sociální agenturu navštívily desítky lidí.

 Výstavbu bezbariérové přístavby podpořili zaměstnanci AGC 

Realizaci bezbariérové přístavby pro  uživatele odborného sociálního poradenství podpořili zaměstnanci AGC. Více na iDNES v Ústeckém deníku

Podpořte výstavbu bezbariérové přístavby aneb "Kup si svou cihlu"

Výstavbu bezbariérové přístavby pro uživatele odborného sociálního poradenství v Ústí nad Labem můžete podpořit i Vy. Více zde.

Projekt Spolupráce

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007671
Doba realizace: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020
Hlavní řešitel projektu: Agentura Osmý den, o.p.s.
Parteři projektu s finančním příspěvkem: Arkádie, o.p. a Sociální agentura, o.p.s.

První dva měsíce realizace společného projektu už máme za sebou. Projektové aktivity nabírají na intenzitě, poznáváme se s kolegy z dalších partnerských organizací, nasáváme nové poznatky, slaďujeme společné představy a cvičné inspekce poskytovaných sociálních služeb se blíží. V červnu začínáme Sociální rehabilitací a v září nás čeká cvičná inspekce Odborného sociálního poradenství.

logo

Projekt Nahoru začíná již v červnu

V červnu zahajujeme realizaci projektu NAHORU CZ.3.2.60/.0/0.0/16_048/0009010, který je spolufinancován Evropskou unií a vznikl za podpory Integrované územní investice Ústecko-chomutovské aglomerace (ITI-ÚCHA) a za podpory Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je posílení informovanosti v oblasti právní a finanční gramotnosti směrem k laické veřejnosti a aktivní řešení zadluženosti a nezdravého předlužení s důrazem na osoby z různých důvodů sociálně vyloučené nebo vyloučením ohrožené. Více se o projektu dozvíte zde. Aktuální informace o realizaci projektu naleznete na webu sos.socialniagentura.cz.

logo

 

Help linka od května nabízí své služby i zaměstnancům firmy AGC Processing Teplice

Spolupráce je postavena na podobné bázi jako projekt "Nejen finance pod kontrolou", který Sociální agentura v loňském roce úspěšně realizovala s AGC Automotive Czech. Cílem je nabídnout zaměstnancům firmy nejen řešení dluhové pasti, ale  i jiných závažných životních situací. Lenka Kopačková, HR Manager AGC Processing k tomu řekla: Dluhová problematika a další náročné životní situace našich zaměstnanců je pro nás důležité téma. Chceme navázat na velmi dobré zkušenosti kolegů ze sesterské firmy a realizovat podobný systém podpory i našim zaměstnancům. Součástí poradenského projektu je nejen anonymní telefonní linka, jejíž provoz každý týden ve čtvrtek plně hradí naše firma, ale i možnost se obrátit na kolegy ze Sociální agentury osobně. Sociální agentura garantuje našim zaměstnancům naprostou anonymitu."


logo

V projektu se prolínají nejenom aktivity z oblasti prevence, jako např. publikování článků o řešené problematice ve firemním tisku a na připravované webové platformě, ale i aktivity zaměřené na řešení konktrétní nepříznivé sociální situace zaměstnance firmy, který má možnost konzultovat své problémy prostřednictvím zřízené "help linky" nebo při osobní konzultaci na detašovaném pracovišti v Teplicích nebo přímo v Kryrech. Cílem aktivit je poskytnout zaměstnancům pomoc v jejich nepříznivé finanční a sociální situaci a dále je podpořit při řešení stresových situací na pracovišti nebo v oblasti vztahových problémů. Nedílnou součástí projektu je i snaha různými způsoby zvyšovat možnosti přístupu zaměstanců firmy k důležitým informacím, které se dotýkají běžného života a problémových životních situací se zřetelem na jejich ekonomickou situaci.

 Help linka pro zaměstnance AGC Automotive Czech

Projekt "Nejen finance pod kontrolou", který jsme připravili ve spolupráci s kolegy z AGC Automotive Czech a  Komunitní nadací pokračuje i v letošním roce. V rámci projektu jsme se zaměřili na podprou zaměstnanců firmy AGC Automotive Czech v oblasti finanční gramotnosti a dluhového poradenství, sociálně - právní problematiky a dále podpory v krizových situacích a při nadměrném stresu.

logo

V projektu se prolínají nejenom aktivity z oblasti prevence, jako je např. publikování článků o řešené problematice ve firemním tisku (projekt byl také prezentován v České televizi v pořadu Události komentáře), ale i aktivity zaměřené na konkrétní nepříznivou sociální situaci zaměstnance firmy, který má možnost konzultovat své problémy prostřednictvím zřízené "help linky" nebo při osobní konzultaci na detašovaném pracovišti v Teplicích.

Projekt je financován za podpory Dárcovského fondu AGC Automotive Czech zříezný při Ústecké komunitní nadaci na podporu technického vzdělávání.

logo

logo

Projekt Lávka úspěšně odstartoval

Projekt Lávka se úspěšně rozbíhá ve všech sledovaných okresech Ústeckého kraje. Lidé se zdravotním postižením mají možnost zdarma čerpat celou řadu vzdělávacích a poradenských aktivit, které jim pomohou k uplatnění na trhu práce. S nabídkou projektu se můžete seznámit zde Zároveň děkujeme zapojeným úřadům práce za podporu a spolupráci při výběru účastníků do projektových aktivit.

Pokud i vy znáte ženu či muže, kteří mají zdravotní omezení a potřebují podporu při hledání zaměstnání, předejte jim náš kontakt (najdete ho na letáku projektu Lávka), rádi se s nimi domluvíme schůzku.

Partneři projektu

   logologo

Akce "Kup si svou cihlu"

Výstavbu bezbariérové přístavby pro uživatele odborného sociálního poradenství v Ústí nad Labem podpoří také firma AGC Automotive Czech. Více zde.

Sociální pomoc i pro nevidomé - díky podpoře AGC

Akustické úpravy pro nevidomé občany na pracovištích v Teplicích. Více informací zde.

Hledáme nového kolegu/kolegyni do týmu

Od 1. 5. 2018 přijmeme nového kolegu/kolegyni do týmu Sociální agentury na pracovní pozici Pracovní konzultantka. Více informací zde.

 Pomáháme druhým se Světluškou

Tak se jmenuje nový projekt, jehož realizace započala 1.3.2018 a je financován za podpory právě Nadace Světluška a Nadačního fondu Českého rozhlasu. Více o projektu se dozvíte zde nebo na záložce Projekty.

„Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška“

   

Nová učebna v Ústí nad Labem

Dovolte nám představit Vám naše nové prostory v Železničářské ulici na Střekově
v Ústí nad Labem. Naše nová, moderně vybavená učebna s kapacitou až 18 lidí, Vás zve k účasti na našich vzdělávacích programech.

Je možné si učebnu i pronajmout.

Pro více informací nás kontaktujte!

Učebna - Sociální agentura o.p.s.
Železničářská 1091/12
400 03 Ústí nad Labem

ŽelezničářskáMapa

Nový projekt Lávka začíná dnes

Od 1.2.2018 jsme zahájili realizaci nového projektu Lávka. Projekt realizujeme s dvěma partnery s finančním příspěvekem a to s Agenturou Osmý den, o.p.s. a s Asociací pracovní rehabilitace ČR, z.s. Projekt vznikl za podpory Integrované územní investice Ústecko-chomutovské aglomerace (ITI-ÚCHA) a za podpory Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je zaměřen na podporu  osob se zdravotním postižením při vstupu nebo udržení se na trhu práce. Součástí projektu je i podpora jejich budoucích zaměstnavatelů. Více o projektu Lávka a jeho aktivitách se dozvíte zde. Aktuální informace o projektu Lávka naleznete na webu prace.socialniagentura.cz.

Hledáme posilu do týmu!

Přidej se do týmu Sociální agentury. Hledáme administrativního pracovníka/pracovnici na ekonomicko-provozní úsek. Podrobný inzerát najdeš zde.

Projekt s AGC Automotive Czech spěje do úspěšného závěru   


Projekt „Nejen finance pod kontrolou“, který jsme připravili ve spolupráci s kolegy z AGC Automotive Czech a Komunitní nadací spěje do úspěšného závěru. V rámci projektu jsme se zaměřili na podporu zaměstnanců firmy AGC Automotive Czech v oblasti finanční gramotnosti a dluhového poradenství, sociálně - právní problematiky a dále podpory v krizových situacích a při nadměrném stresu.

agc ukn

obr

V projektu se prolínají nejenom aktivity z oblasti prevence, jako je např. publikování článků o řešené problematice ve firemním tisku (projekt byl také prezentován v České televizi v pořadu Události a komentáře), ale i aktivity zaměřené na konkrétní nepříznivou sociální situaci zaměstnance firmy, který má možnost konzultovat své problémy prostřednictvím zřízené „help linky“ nebo při osobní konzultaci na detašovaném pracovišti v Teplicích. Help linka je pro zaměstnance k dispozici každý pátek (4 hodiny denně) a do současné doby tuto službu využilo 64 zaměstnanců firmy. Část z nich byla zapojena do 150-ti evidovaných osobních konzultací na detašovaném pracovišti v Teplicích pod vedením dluhového experta/sociálního pracovníka nebo terapeuta. 

Projekt je financován za podpory Dárcovského fondu AGC Automotive Czech zřízený při Ústecké komunitní nadaci na podporu technického vzdělávání. 

Další projekt EU zahájen

euOd 1.5.2017 jsme zahájili realizaci nového projektu TANDEM s podporou od EU Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je zaměřen na zvyšování zaměstnanosti lidí se zdravotním postižením a zlepšení jejich postavení na trhu práce prostřednictvím rozvoje nových kompetencí a aktivit, vedoucí k jejich aktivizaci. Součástí projektu je i podpora jejich budoucích zaměstnavatelů. Více o projektu TANDEM a jeho aktivitách se dozvíte zde. Aktuální informace o projektu TANDEM naleznete na webu prace.socialniagentura.cz.

Projekt ASTRA pomáhá ženám hledat cestu na trh práce

Jen co v dubnu začala projektová aktivita "zprostředkování zaměstnání", máme první úspěch! Jedna žena z projektu je již zaměstnaná a další čtyři se ke svému zaměstnavateli chystají. Čekáme na schválení dotace pro tři spolehlivé zaměstnavatele a čtyři další ženy budou podepisovat pracovní smlouvu. Velmi gratulujeme k první podepsané smlouvě a držíme palce zbylým úžasným a akčním ženám, aby brzy doplnily řady zaměstnaných žen.

V neposlední řadě děkujeme za výbornou spolupráci Úřadu práce v Ústí nad Labem a Teplicích za výbornou spolupráci. Ceníme si toho!Sociální agentura v České televizi

Seznamte se s reportáží, kterou zveřejnila Česká televize v rámci pořadu Události a komentáře. Máte možnost se blíže seznámit s projektem “Nejen finance pod kontrolou”, který Sociální agentura realizuje ve spolupráci s firmou AGC Automotive Czech a Komunitní nadací. Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanců firmy v oblasti finanční gramotnosti a dluhového poradenství, sociálně - právní problematiky a dále podpory v krizových situacích a při nadměrném stresu. Více zde

. 

Spolupráce s AGC Automotive Czech nabírá nové obrátky

Na základě úspěšné spolupráce v minulém roce jsme s kolegy z AGC Automotive Czech a Komunitní nadací připravili zcela nový projekt “Nejen finance pod kontrolou”, který je zaměřen na podporu zaměstnanců firmy v oblasti finanční gramotnosti a dluhového poradenství, sociálně - právní problematiky a dále podpory v krizových situacích a při nadměrném stresu.

stres

V projektu se prolínají nejenom aktivity z oblasti prevence, jako je např. publikování článků o řešené problematice ve firemním tisku, ale i aktivity zaměřené na řešení konkrétní nepříznivé sociální situace zaměstnance firmy, který má možnost konzultovat své problémy prostřednictvím zřízené „help linky“ nebo při osobní konzultaci na detašovaném pracovišti v Teplicích. Cílem aktivit je poskytnout zaměstnancům pomoc v jejich nepříznivé finanční a sociální situaci a dále je podpořit při řešení stresových situací na pracovišti nebo v oblasti vztahových problémů. Nedílnou součástí projektu je i snaha různými způsoby zvyšovat možnosti přístupu zaměstnanců firmy k důležitým informacím, které se dotýkají běžného života a problémových životních situací se zřetelem na jejich ekonomickou situaci.

agcukon

Projekt je financován za podpory Dárcovského fondu AGC Automotive Czech zřízený při Ústecké komunitní nadaci na podporu technického vzdělávání.

Díky Kontu bariéry zkvalitňujeme prostředí pro naše klienty

O přestěhování do našich vlastních prostor jsme vás všechny několikrát informovali. Jsme velmi rádi, že si většina z vás - našich klientů za námi na Střekov bez problémů našla cestu. Dům, který jsme koupili, jsme z velké části zrekonstruovali vlastními silami. Na co už nám sil ani peněz nezbývalo, byla úprava toalety, aby plně vyhovovala i lidem s těžším tělesným postižením. To se díky podpoře od Konta bariéry změnilo. Konto bariéry nám poskytlo grant na úpravu stávající toalety na toaletu bezbariérovou. Velice za to děkujeme. 

Jak se celá oprava podařila, můžete zhodnotit ve fotogalerii.

Před rekonstrukcí 01Před rekonstrukcí 02Po rekonstrukci 01Po rekonstrukci 02Po rekonstrukci 03Po rekonstrukci 04

KB

Sociální agentura pomáhá zaměstnancům firmy AGC Processing Teplice z dluhové pasti

Neschopnost splácet finanční závazky přivádí každoročně několik desítek tisíc Čechů do tzv. dluhové pasti. Tedy do situace, kdy příjmy nestačí pokrýt životní náklady a ještě umořovat dluhy. Mnozí lidé tísnivou situaci řeší dalšími půjčkami a dostávají se do bludného kruhu. Dalším zaměstnavatelem, který se rozhodl nabídnout pomocnou ruku svým zaměstnancům je po AGC Automotive Czech z Chudeřic i AGC Processing z Teplic.

Spolupráce je postavena na podobné bázi jako projekt Finance pod kontrolou, který Sociální agentura v loňském roce úspěšně realizovala s AGC Automotive Czech. Cílem je nabídnout zaměstnancům firmy řešení dluhové pasti ale je i vzdělávat v oblasti finanční gramotnosti. Lenka Kopačková, HR Manager AGC Processing k tomu řekla: „Dluhová problematika našich zaměstnanců je pro nás důležité téma. Chceme navázat na velmi dobré zkušenosti kolegů ze sesterské firmy a realizovat podobný systém podpory i našim zaměstnancům. Součástí poradenského projektu je nejen anonymní telefonní linka, jejíž provoz plně hradí naše firma, ale i možnost se obrátit na kolegy ze Sociální agentury osobně. Sociální agentura garantuje našim zaměstnancům naprostou anonymitu“.

Sociální agentura může zaměstnancům pomoci také v situacích, kdy jim exekutor odebere nezabavitelnou věc, nebo kdy strhává neoprávněně velké částky. Projekt se věnuje i prevenci. Ve firemním časopise uveřejňuje agentura články týkající se problematiky zadlužení a radí lidem, jak spravovat své rodinné rozpočty, aby se vyhnuli zadlužení. Délka projektu je koncipována na 3 měsíce.  

agcSvětluška pomáhala lidem se zdravotním postižením

Projekt Hledáme cestu k práci, jehož realizaci podporuje Nadační fond Českého rozhlasu, byl na konci minulého roku ukončen. Cílem projektu byla podpora lidí se zrakovým postižením při cestě na trh práce a podpora zaměstnavatelů, kteří se rozhodli dát těmto lidem šanci. Do projektu bylo pilotně zapojeno 5 lidí, kteří mají zrakový hendikep, a pro které naše pracovní konzultantky hledaly vhodné pracovní uplatnění. Jsme velmi rádi, že se dařilo s většinou zaměstnavatelů, které jsme v průběhu projektu oslovili, domluvit na spolupráci a jejich pracovní místa pro naše klienty zveřejnit. Ještě raději jsme za to, že máme domluvený minimálně jeden nástup do zaměstnání. V průběhu ledna se domlouvá finální podoba pracovního místa pro jednoho muže z projektu. Nejspíše nezůstane osamocen, po skončení projektu se ozval ještě jeden zaměstnavatel, a rád by dal jedné účastníci projektu šanci. Snad vše dobře dopadne a budeme mít dva lidi se zrakovým postižením díky projektu zaměstnané.

nadační příspěvek činí 32.640,- Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

světluškanadační fond CR

Nový projekt EU s názvem ASTRA právě začal

logoOd 1.1.2017 jsme zahájili realizaci nového projektu ASTRA s podporou od EU Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je zaměřen na zvyšování zaměstnanosti žen se zdravotním postižením a zlepšení jejich postavení na trhu práce prostřednictvím rozvoje nových kompetencí a aktivit, vedoucí k jejich aktivizaci. Součástí projektu je i podpora jejich budoucích zaměstnavatelů. Více o projektu ASTRA a jeho aktivitách se dozvíte zdeVíce o projektu ASTRA a jeho aktivitách se dozvíte zde. Aktuální informace o projektu ASTRA naleznete na webu prace.socialniagentura.cz.

Zahájení spolupráce s AGC Automotive Czech

Neschopnost splácet finanční závazky přivádí každoročně několik desítek tisíc Čechů do tzv. dluhové pasti. Tedy do situace, kdy příjmy nestačí pokrýt životní náklady a ještě umořovat dluhy. Mnozí lidé tísnivou situaci řeší dalšími půjčkami a dostávají se do bludného kruhu. Jeden z největších zaměstnavatelů v Ústeckém kraji, společnost AGC Automotive Czech v Chudeřicích, se rozhodl ve spolupráci se Sociální agenturou těm svým zaměstnancům, kteří s předlužeností bojují, podávat pomocnou ruku. Ve spolupráci s Komunitní nadací spustili projekt Finance pod kontrolou.

Nabídnout řešení dluhové pasti ale i vzdělávat v oblasti finanční gramotnosti má za cíl projekt Finance pod kontrolou, který sklárna a Sociální agentura připravily pro zaměstnance firmy. Tomáš Brokeš, personální ředitel AGC Automotive Czech k tomu řekl: „Nízká finanční gramotnost pálí velkou část lidí v naší zemi. Skupina AGC dlouhodobě patří ke společnostem s nadstandardní péčí o zaměstnance a sociální zodpovědností, proto jsme se rozhodli rozšířit podporu i v tomto směru. Novým programem Finance pod kontrolou chceme našim lidem pomoci s rozumným hospodařením v rámci rodiny. Pokud již ale někdo finanční problémy řeší, nechceme ho v tom nechat samotného.“

Součástí poradenského projektu je i anonymní telefonní linka, jejíž provoz plně hradí firma a která slouží pouze zaměstnancům naší společnosti. Sociální agentura u ní garantuje naprostou anonymitu. „Lidé ze sklárny, kteří mají finanční problémy, se nás samozřejmě mohou obrátit - a obracejí - i osobně. Například jsme už pomohli mnohým, kteří mají kvůli dluhům i exekuci na plat, sepsat návrh na povolení oddlužení,“. 

Agentura může zaměstnancům pomoci také v situacích, kdy jim exekutor odebere nezabavitelnou věc, nebo kdy strhává neoprávněně velké částky. Projekt se věnuje i prevenci. Ve firemním časopise uveřejňuje agentura články týkající se problematiky zadlužení a radí lidem, jak spravovat své rodinné rozpočty, aby se vyhnuli zadlužení. 

agcukn

Podporujte nás i na portálu Dobromat.cz

Podpořte naši neziskovou organizaci  při nakupování přes internetové obchody, aniž by vás to stálo co i jen 1 halíř navíc.

  • Pokud nakupujete na internetu a chcete nás při tom  zároveň podporovat, přidejte si do prohlížeče tohoto pomocníka: http://dobromat.cz/rozsireni/pridat
  • Pomocník při návštěvě internetového obchodu zařídí, že část vaší útraty půjde na podporu našich aktivit
  • Pokud si pomocníka nepřidáte, je třeba před každým nákupem navštívit stránky http://dobromat.cz
  • Na stránce vyberte obchod, v kterém chcete nakoupit a  naši organizaci
  • Stránka vás přesměruje do vybraného internetového obchodu, kde můžete nakoupit
  • Za toto zprostředkování nákupu vyplatí obchod Dobromatu provizi
  • Následně ji Dobromat pošle na náš účet a my ji použijeme na naši činnost

 

Důležité je vědět, že cena za nákup je stejná , ať se do internetového obchodu dostanete přes Dobromat nebo přímo. To, že půjdete přes Dobromat, vás nestojí ani halíř navíc. Přesto nám přispějete částkou ve výši několika % z vašeho nákupu.

dobromat

Proměnte vánoční dárky v dobrý skutek!

Pokud se letos chystáte nakupovat vánoční dárky na internetu – od parfému pro drahou polovičku, přes nový telefon, knihu oblíbeného autora, až po strojek na holení nebo hračky pro děti – můžete jednoduše každý dárek proměnit v dobrý skutek a nám tím opravdu pomoci.

Uděláte to takto:

1. Před nákupem půjdete na www.givt.cz.

2. Vyberete naši organizaci a e-shop na kterém chcete nakoupit.

3. Nakoupíte, jak jste zvyklí.

To je celé. Nestojí Vás to ani korunu navíc a my dostaneme část peněz z ceny nákupu. Nakupovat se dá i anonymně, takže pokud nechcete, nemusíte se nikam registrovat.

Řekněte o této možnosti také svým přátelům – ať mohou letos i oni nadělovat dvojnásobnou radost :)

Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám!

givt

 S Kontem Bariéry stále proti bariérám

Po přestěhování Sociální agentury do nového sídla na adrese Varšavská 688/40 na Střekově jsme řešili otázku bezbariérové toalety pro naše klienty. Po zpracování žádosti o finanční příspěvek na bezbariérové úpravy jsme od Konta Bariéry a Nadace Charty 77 obdrželi účelový dar ve výši 42.497,- Kč na úpravu stávajícího WC na bezbariérové pro klienty sociálních služeb, služeb pracovní rehabilitace a zdravotně postižené účastníky kurzů, které organizace pořádá. Realizace úprav bude probíhat ještě do konce roku 2016.

Projekt je realizován za pomoci Nadace Charty 77 a Konta Bariéry.

konto-bariery77

 

Světluška pomáhá lidem se zdravotním postižením

Na začátku října byl zahájen projekt Hledáme cestu k práci, jehož realizaci podporuje Nadační fond Českého rozhlasu. Cílem projektu je podpora lidí se zrakovým postižením při cestě na trh práce a podpora zaměstnavatelů, kteří se rozhodli dát těmto lidem šanci. Do konce roku bychom rádi za pomoci tohoto projektu pomohli minimálně 5 lidem, kteří mají zrakový hendikep. Pokud o někom takovém víte a víte, že potřebuje s hledáním práce pomoci, neváhejte se na nás obrátit. Kontaktujte naše pracovní konzultantky, které vám rády sdělí bližší informace.

nadační fond CR

nadační příspěvek činí 32.640,- Kč

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Pronájem vzdělávací místnosti

Nabízíme k pronájmu nově zrekonstruovanou plně vybavenou vzdělávací místnost pro konání vzdělávacích akcí, konferencí, zasedání apod. na adrese Varšavská 688/40, 400 03 Ústí nad Labem o výměře 35,64 m2. Místo k pronájmu se nachází v přízemí budovy s výhledem do ulice i do dvora.

Cena pronájmu je pouze 250,-Kč/hod. nebo 1.000,-Kč/den vč. DPH. V ceně pronájmu jsou započítány náklady na energie, užívání sociálního zařízení, mobilní flipchart a dataprojektor. V místnosti zaveden vysokorychlostní internet (veřejná WiFi zdarma). V případě zájmu můžeme zajistit coffee brake a catering.

Velká učebna

Kontaktujte nás na e-mailu ekonom@socialniagentura.cz nebo telefonu 724 582 005

Pronájem nebytových prostor za výhodnou cenu od 1.10.2016

Nabízíme k pronájmu nově zrekonstruovaný nebytový prostor vhodný pro podnikání na adrese Varšavská 688/40, 400 03 Ústí nad Labem o výměře 28,35 m2Místo k pronájmu se nachází ve 2. patře budovy s výhledem do ulice90,- Kč/m2 bez DPH tj. 2552,-Kč bez DPH. Společně s nájmem účtujeme zálohy na energie (plyn, voda a elektřina) celkem ve výši 1.130,- Kč vč. DPH. K dispozici je parkovací místo v uzamykatelném dvoře budovy a vysokorychlostní internet.

pronajem-2.patro

Sociální agentura na nové adrese

Sen se stává skutečností.

Sociální agentura se přestěhovala do vlastních prostor, které najdete na druhém břehu Labe v městské části Střekov (Varšavská ul. 688/40). Všechny kontakty zůstávají beze změny. Pevně věříme, že se vám budou naše nové prostory líbit a cestu si k nám rychle najdete.

Nové sídlo

Zahájili jsme realizaci projektu Finance pod kontrolou

Od 8.4.2016 jsme zahájili realizaci projektu "Finance pod kontrolou". Projekt je podpořen Ústeckou komunitní nadací z prostředků Dárcovské fondu AGC Automotive Czech.

AGCÚKN

Sociální služby v novém!

Všechny informace z úseku sociálních služeb najdete na nových stránkách - zde.

Jsme vítězem soutěže "Vzdělávací instituce roku 2014"

Sociální agentura zvítězila v soutěži Vzdělávací instituce roku 2014! Bližší informace najdete na našem e-shopu.

Teplická pobočka na nové adrese

Teplická pobočka se přestěhovala! Informace najdete na webových stránkách úseku pracovní rehabilitace zde.

Sociální agentura pomáhá!

Jeden dopis za všechny … svou spokojenost vyjádřil pan Karel následujícím dopisem.

Hledáme nového kolegu do týmu!

Pokud se chcete stát součástí našeho kolektivu, přihlašte se do výběrového řízení. Více informací naleznete v přiloženém inzerátu - zde.

Sociální agentura, o.p.s. na Veletrhu sociálních služeb

Dne 16.9.2014 se v rámci Týdnů pro duševní zdraví uskutečnil Veletrh sociálních služeb s podtitulem „Práce pro OZP“, na kterém se prezentovala pracovní rehabilitace za aktivní podpory celého týmu Sociální agentury a dobrovolníků ze SOŠ v Ústí nad Labem.

U našeho barevného stánku se návštěvníci veletrhu mohli seznámit s pracovními úspěchy klientů Sociální agentury a s nabídkou atraktivních pracovních míst pro OZP.

Pro dospělé i jejich ratolesti jsme připravily celou řadu aktivit – test ze zákoníku práce a první pomoci (odměnou za vyplnění bylo jablíčko a smajlík) nebo křížovka o hodnotné ceny, kterou sestavil náš klient. Dospělým návštěvníkům jsme změřily krevní tlak a pracovní konzultantky je seznámily se službami Sociální agentury. Děti mohly namalovat či nalepit obrázek, který byl vystaven v našem stánku a za odměnu získaly bublifuk, balónek a malou sladkost.

Zájem byl veliký, počasí nám přálo a my se již nyní těšíme na příští veletrh a na setkání s Vámi – třeba i u nás, v agentuře.

Máme finance pod kontrolou!

Dne 6.9.2014 proběhla u bývalého kina Hraničář osvětová akce Finance pod kontrolou. Sociální agentura, o.p.s. ve spolupráci s poradenskou finanční společností Partners oslovila veřejnost a upozornila ji na to, jak je v dnešním světě důležité orientovat se ve finančních pojmech. Kolemjdoucí si mohli vyplnit krátký kvíz na finanční pojmy a dozvědět se více o tom, co Sociální agentura či společnost Partners nabízí. Pro děti byly připravené hry, malování na obličej a každé si odneslo balonek. Součástí akce byly i tři krátké semináře na zajímavá témata z dluhové problematiky.

Při akci pomáhali studenti Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem, kterým patří velký dík za odvedenou práci. Osloveno bylo celkem 185 lidí a 175 z nich si vyplnilo kvíz, oproti minulému roku je to o 100 respondentů více, je tedy vidět, že lidé se o problematiku finanční gramotnosti zajímají. Kdo akci nestihl a rád by si kvíz vyplnit, může navštívit naši pobočku v Ústí nad Labem, Velká Hradební 2.

Za účast na akci patří dík celému týmu Sociální agentury, dlouhodobé dobrovolnici Ivě Vonešové, praktikantce Elišce Vrabcové, dobrovolníkům a dobrovolnicím ze SOŠ: Dlasková Kristýna, Procházková Veronika, Kocková Tereza, Badeová Michaela, Malíková Dominika, Čermák Zdeněk, Rybová Adéla, Kristenová Aneta, Holubová Kristýna, Zívalová Tereza, Košková Michaela, Nesměrák Aleš, Procházková Kristýna, Závořanova Milena; a v neposlední řadě i všem, kteří se zúčastnili, vyplnili si kvíz, užili si s námi hezký slunečný den a podíleli se tak na příjemné atmosféře celé akce.

Křížovka o ceny

Seznamte se s pravidly platnými pro soutěž s názvem „Křížovka o cenu“ pořádanou v rámci Veletrhu sociálních služeb dne 16.9.2014. Pravidla jsou ke shlédnutí zde.

Sociální agentura pomáhá lidem řešit dluhy, čtěte více v Ústeckém deníku!

Problém náhlého snížení rodinného rozpočtu, splácení dluhů, nečekaný příchod exekutora a obavy z budoucnosti dnes řeší stále více lidí. Sociální agentura, o.p.s. poskytuje lidem se zdravotním postižením i možnost dluhového poradenství. O příběhu naší klientky se můžete dočíst i v Ústeckém deníku na webových stránkách Ústeckého deníku.

Finance pod kontrolou

Sociální agentura připravuje k příležitosti blížícího se dne finanční gramotnosti osvětovou akci Finance pod kontrolou. Cílem akce je propagovat téma finanční gramotnosti u široké veřejnosti, působit preventivně před nezdravým zadlužováním a poskytnout veřejnosti podporu formou kontaktů na služby, které může člověk "tápající" ve své finanční situaci využít. Partnersky je do akce zapojena kromě Sociální agentury také organizace Partners, která poskytuje finanční poradenství. S organizací akce pomáhají naši dobrovolníci a také „firemní dobrovolnice“ paní Jitka Špitálská z České spořitelny. Do letošního ročníku se jako dobrovolnice zapojí i studentky ze střední odborné školy. Předem všem děkujeme za pomoc!

Bližší informace k připravované akci najdete v pozvánce.

Pozvánka - Finance pod kontrolou

Těšíme se na setkání!

Na podzim proběhnou poslední běhy projektu Orbit, podejte si přihlášku ještě dnes!

Projekt Orbit pomáhá lidem se zdravotním postižením najít práci. Pracovní konzultantka vyhledává účastníkům vhodné zaměstnání na míru, dle jejich potřeb a zdravotního stavu.

V rámci vzdělávacích aktivit se účastníci dozvědí, jak zapůsobit na zaměstnavatele u přijímacího pohovoru, připraví si aktuální životopis a naučí se sepsat motivační dopis. Uslyší aktuální a informace z oblasti pracovně-právní problematiky, zjistí, na co je potřeba dát si pozor při uzavírání pracovní smlouvy a jaká jsou práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance. V rámci diagnostiky zjistí, jaká práce je pro ně vhodná vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, vlastnostem a potřebám.

V případě zájmu kontaktujte sociální pracovnice Irenu Hanzalovou, tel.: 725 476 052 nebo Hanu Buchalovou, tel.: 724 363 551.

logo EU

Další běhy projektu FORTE začnou již brzy!

V září a říjnu roku 2014 začínají další běhy projektu Forte, ve kterých se mohou účastníci dozvědět informace z oblasti finanční gramotnosti, komunikace, jak uspět při přijímacím pohovoru atd. Připraví si aktuální životopis a vyzkouší si sepsat motivační dopis.

Projekt obsahuje tři vzdělávací aktivity a je určen osobám se zdravotním postižením, které se chtějí více zapojit do společnosti, dozvědět se něco nového a případně i najít práci. Pracovní konzultantka hledá účastníkům práci na míru, dle jejich potřeb a možností zdravotního stavu. Projekt probíhá v Ústí nad Labem a v Teplicích, a je financován z fondu Evropské unie.

Zapojte se i Vy! Kontaktujte sociální pracovnice Irenu Hanzalovou, tel.: 725 476 052 nebo Hanu Buchalovou, tel.: 724 363 551.

logo EU

Pozor na zrušení konzultačních hodin v Teplicích

Ve čtvrtek 14.8. a ve čtvrtek 28.8.2014 bude z důvodů čerpání dovolené teplická pobočka uzavřena. V případě potřeby se můžete obrátit na sociální pracovnici Irenu Hanzalovou, tel.: 725 476 052, hanzalova@socialniagentura.cz, či osobně v konzultačních hodinách v pondělí a středu mezi 8 a 12h. a mezi 13 a 17 h., na pobočce v Ústí nad Labem, ul. Velká Hradební 2.

Děkujeme za pochopení.

Horká novinka léta !

Srpnová nabídka večerních PC kurzů na témata "Využití funkcí a tvorba kontingenční tabulky" a "Práce s obrázky a dalšími objekty". Objednávejte již dnes na e-shopu Sociální agentury, o.p.s. ZDE.

Sociální agentura absolvovala úspěšně genderový audit

Sociální agentura absolvovala úspěšně genderový audit, který posuzoval rovné příležitosti v oblastech: personální politika, slaďování práce a osobního života, firemní kultura. Audit prováděla společnost Aperio. Osvědčení z genderového auditu můžete shlédnout zde.

HLASUJTE PRO DOBROU VĚC>

Vážení příznivci Sociální agentury,

dovolte nám informovat vás o projektu, který připravujeme. Rádi bychom připravili kurzy práce na PC na míru pro lidi s mentálním postižením, kteří mají vstup do běžných kurzů trochu komplikovanější. Naskytla se příležitost tyto kurzy financovat z grantu České spořitelny, aby pro lidi s postižením mohly být realizovány bezplatně.

Tímto vás žádáme o spolupráci a o hlasování pro náš projekt.

Návod: Stačí kliknout na odkaz a zakřížkovat projekt Sociální agentury, o.p.s. a potvrdit hlas. Hlasovat jde pouze jednou z jednoho počítače, takže prosím sdílejte co nejvíce lidem. Podpoříte tím dobrou věc.

www.csas.cz/granty

Hlasování probíhápouze do 25. 7. 2014!

Za každý váš hlas předem velmi děkujeme

tým Sociální agentury, o.p.s.

V červnu 2014 skončil 7. běh projektu FORTE

Dne 17. 6. 2014 skončil již 7. běh projektu FORTE. Osm účastníků úspěšně absolvovalo tři vzdělávací kurzy - Kurz finanční gramotnosti, Kurz sebeprezentace a Kurz Chci být úspěšným podnikatelem nebo vedoucím. Po ukončení mají někteří absolventi v plánu využít služeb naší agentury práce a hledat zaměstnání. Pracovní konzultantky pomáhají absolventům i s volbou profesní orientace a dle jejich požadavků pak vyhledávají práci na míru. Dvě účastnice uvažují o tom, že by díky získaným informacím začaly podnikat. Úspěšným absolventům gratulujeme!

Další běh projektu FORTE začne v září 2014, přihlášky je možné podávat již nyní. V případě zájmu kontaktujte sociální pracovnice.

logo EU

O informační seminář na téma sociální dávky byl zájem!

Informační seminář na téma "Možnosti čerpání sociálních dávek pro osoby se zdravotním postižením" proběhl dne 16. 6. 2014 v prostorách Sociální agentury, o.p.s. v Ústí nad Labem.

Seminář se věnoval příspěvkům poskytovaým osobám se zdravotním postižením (příspěvek na péči a příspěvek na zvláštní pomůcku) a příspěvku na bydlení. Účastníci semináře se dozvěděli, kdo a za jakých podmínek má nárok na jednotliví příspěvky, kde o ně žádat a jak postupovat v případě, že jim nebude příspěvek přiznám. Vyzkoušeli si příklad výpočtu příspěvku na bydlení. Dále se dozvěděli, v jaké výši se vyplácí příspěvek na zvláštní pomůcku a zda je zede finanční spoluúčast žadatele.

Účastníci semináře dostali informační materiál k probíraným tématům a hodnotily získané informace jako přínosné. Spokojeni byli i s organizačním zajištěním semináře a lektorským obsazením. Aktivně se účastnili diskuse a měli zajímavé dotazy.

Další informační seminář na obdobné téma se uskuteční na podzim roku 2014.

O dobrovolnici Sociální agentury, o.p.s. se dočtete i v Ústeckém deníku

O dobrovolnictví v Sociální agentuře, o.p.s. se může veřejnost dočíst i v Ústeckém deníku. Dne 8. 6. 2014 byl uveřejněn článek o Olince, dobrovolnici, která již 5 let svou aktivní činností pomáhá lidem se zdravotním postižením v Ústeckém kraji najít práci. Více informací se dočtete na webových stránkách Ústeckého deníku v tomto článku.

Dobrovolnictví versus praxe

Dobrovolnictví je činnost, kterou člověk vykonává ve svém volném čase, dobrovolně a bez nároku na odměnu. Může při ní využít své schopnosti a dovednosti a získat dobrý pocit z vykonané práce a možnosti být užitečný. Dobrovolnice Iva v Sociální agentuře, o.p.s. velmi aktivně pomáhá jako dobrovolnice a nyní se zapojila i do programu praxe, chystá se totiž na rekvalifikaci pracovníka v sociálních službách. V rámci praxe se ujala výuky základů práce na PC pro dvě uživatelky služeb Sociální agentury, o.p.s. Ve 24 - hodinovém kurzu naučila účastnice práci s klávesnicí, úpravu textu, založily si emailovou schránku a dozvěděly se, jak posílat a přijímat emaily. Kurz byl pro všechny velkým přínosem a nemohou si ho vynachválit – účastnice oceňují klidný, trpělivý a milý přístup paní Ivy, paní Iva je zase ráda, že předala své dovednosti dál, lekce probíhaly v přátelském duchu a účastnice odcházely spokojené.

Dobrovolnictví, praxe i stáže mají smysl, kromě dobrého pocitu totiž přináší i nedocenitelné zkušenosti, které je možné zužitkovat při hledání práce. Kromě pracovních zkušeností pak může zájemce o práci ukázat i vlastní aktivitu, nezištnost a zkušenosti z dalších oborů či oblastí života, které svou dobrovolnickou činností získal.

Kurz Chci být úspěšným podnikatelem nebo vedoucím

V rámci projektu Forte probíhá od 22.5.2014 do 17.6.2014 kurz Chci být úspěšným podnikatelem nebo vedoucím. Lektoruje jej zkušená podnikatelka paní Hana Matoušková. Účastníci se dozvědí, jak sladit osobní a pracovní život, zorientují se v administrativě potřebné k výkonu samostatné výdělečné činnosti, v účetnictví a daňové evidenci s tím spojené, budou si umět zařídit živnostenský list a získají informace o propagaci, motivaci a vedení lidí či o využívání elektronických médií při komunikaci se zákazníky. Již po třech setkáních jsou účastníci nadšeni a těší se na další lekci. V průběhu června přineseme další informace o tom, jak se kurz vydařil.

logo EU

Navázat přátelství - i to se v Sociální agentuře, o.p.s. dá...

...a dokáže Vám to příběh pana Petra - zde.

leták Seminář k dávkám pro OZP

Sociální agentura, o.p.s. Vás srdečně zve na informační seminář!

Zajímá Vás, jaké jsou možnosti čerpání sociálních dávek pro osoby se zdravotním postižením? Chcete vědět, zda máte nárok např. na příspěvek na bydlení či příspěvek na péči?

Přihlaste se na informační seminář Sociální agentury, o.p.s., který se koná dne 16.6.2014 od 13:00 hod v učebně č. 329 na adrese Velká Hradební 484/2, 400 01, Ústí nad Labem. Seminář je určen osobám se zdravotním postižením a je zdarma.

V případě zájmu kontaktujte naše sociální pracovnice - kontakt naleznete zde.

Aktuality z projektu Forte

V současné době jsou realizovány dva běhy projektu FORTE, jeden v Ústí nad Labem, druhý v Teplicích. Zařazeno bylo celkem 19 účastníků. V jednom z běhů bude součástí i kurz "Chci být úspěšným podnikatelem nebo vedoucím", od kterého účastníci očekávají informace o tom, v jakém oboru je dnes možné a vhodné začít podnikat, co je k podnikání potřeba vyřídit a jak je to např. s daněmi či pojištěním v případě této formy výdělečné činnosti. Dále se chtějí dozvědět více o plánování času, organizaci své práce i případných zaměstnanců a zásady komunikace jako vedoucí pracovník.

Další běhy projektu FORTE začnou na podzim, přihlášky je však možné podávat již nyní. V případě zájmu kontaktujte sociální pracovnici Hanu Buchalovou nebo Irenu Hanzalovou - kontakty naleznete zde.

logo EU

Odborné sociální poradenství má další úspěšně vyřešenou zakázku

Přečtěte si příběh paní Martiny - zde.

Z dobrovolníka zaměstnancem

Tým Sociální agentury, o.p.s. získá od 1. května 2014 novou posilu na pozici administrativního pracovníka.Vašek Bulánek, který v rámci agentury působí jako dobrovolník již 8 let, vyhrál výběrové řízení na pomocnou administrativní sílu. V agentuře pomáhal nejdříve s výukou práce na PC, poté především s administrativou. Na výběrové řízení byl perfektně připraven, sebevědomým a milým vystupováním i několikaletou zkušeností s administrativní prací zabodoval, i když konkurence byla veliká. Blahopřejeme a těšíme se na spolupráci!

Sociální agentura očima naší klientky

Na Vaší agentuře oceňuji, že jste stabilní a spolehlivá organizace, která pomáhá zlepšit kvalitu života občanům se zdravotním postižením. Pomáháte jim zařadit se do běžného pracovního procesu, ale také s problémy v soukromém životě. Vzhledem k tomu, že jsem ve Vaší agentuře prošla několika kurzy, tak si moc dobře uvědomuji, jak moc dokážete lidi motivovat. 

Ještě více oceňuji Váš individuální přístup ke klientům, kdy jim dokážete zvýšit sebevědomí. Díky vašemu citlivému a vstřícnému přístupu se mi zvedlo nejen sebevědomí, ale i chuť pracovat. Díky Vaši kurzům se mi rozšířily možnosti pracovního uplatnění.

                                                       Klientka Sociální agentury, o.p.s.


Zpráva z agentury práce pro stávající i váhající klienty Sociální agentury

Pracovní konzultantky z agentury práce Vám nabídnou volnou pracovní pozici, kde bude brán zřetel na Váš aktuální zdravotní stav, pracovní dovednosti a která bude splňovat Vaše požadavky. Pracovní místa získáváme od zaměstnavatelů, se kterými ve většině případů dlouhodobě spolupracujeme a jež osobně navštěvujeme.

Nové pozice zveřejňujeme a aktualizujeme na našich webových stránkách - klikněte na burzu pracovních příležitostí a vybírejte! Můžete si taktéž vybrat z řady nabízených rekvalifikačních kurzů a zkusit se realizovat ve zcela jiné profesi, než kterou jste doposud vykonávali. Ještě před tím se s námi a s ostatními klienty seznámíte v zajímavém projektu ORBIT, který Vás na nové zaměstnání připraví.

Navštivte nás, vždyť normální je pracovat. Těšíme se na Vás! 
Irena Lehrová a Lucie Doušová

logo EU

Motivačně aktivizační program v rámci sociálních služeb začne v květnu

Chcete se seznámit s novými lidmi a zlepšit si komunikační dovednosti? Přihlaste se do motivačně aktivizačního programu, který Sociální agentura, o.p.s. pořádá pravidelně 2x ročně.

Program je uskutečněn v 6 setkáních, kde se dozvíte informace o komunikaci, asertivitě a pocitu vlastní hodnoty. Budete umět lépe řešit konflikty a poznáte, jaké jsou vaše silné stránky.

Program je realizován bezplatně.

Přihlaste se již nyní a rezervujte si místo! Navštivte nás osobně na adrese Velká Hradební 2, 400 01 Ústí nad Labem, nebo kontaktujte jednu z našich sociálních pracovnic telefonicky, či emailem - kontakty zde.

Sociální agentura, o.p.s. má novou dobrovolnici

Dobrovolnický program v Sociální agentuře, o.p.s. stále funguje. Dobrovolníci se zapojují především do administrativních činností, tipování pracovních míst, pomáhají při propagaci organizace a také s doručováním dokumentů.

Již na začátku roku 2014 se rozšířily řady dobrovolníků o nového člena - paní Ivu. Velmi aktivně s námi spolupracuje, pomáhá s administrativou, tipováním volných pracovních míst a s výukou na PC.

Pokud i Vy máte zájem se zapojit do dobrovolnického programu v Sociální agentuře, o.p.s., neváhejte nás kontaktovat. Více informací najdete zde.

Poslední volná místa v projektu Orbit!

Od 1. dubna 2014 začíná další běh projektu Orbit v Sociální agentuře, o.p.s. Účastníci mají možnost rozšířit si své dosavadní vzdělání i absolvováním zvolené rekvalifikace – nabídka jednotlivých rekvalifikací je bohatá a všechny jsou poskytovány zdarma! Seznam rekvalifikací naleznete zde.

Součástí projektu je i zprostředkování zaměstnání, kde tipujeme vhodné pracovní místo na míru dle představ jednotlivých účastníků.

K dispozici jsou poslední volná místa, proto neváhejte a kontaktujte sociální pracovnici Irenu Hanzalovou na tel.: 725 476 052.

logo EU

Pojďte s námi do Orbitu!

Prostřednictvím projektu Orbit pomáhá Sociální agentura, o.p.s. zlepšit zaměstnanost osob se zdravotním postižením. Projekt probíhá teprve rok a mnozí účastníci již našli zaměstnání dle svých představ. Ostatní mají zájem zúčastnit se rekvalifikace či jsou pro ně tipována místa na míru.

Paní Jana říká: „Chci pracovat jako pečovatelka v sociálních službách, ale nemám k tomu potřebné vzdělání. Na Úřadu práce nejsem evidována kvůli 3. stupni invalidního důchodu a na to, zaplatit si rekvalifikaci sama, jsem neměla peníze. Pak jsem objevila Orbit...." Více čtěte zde.

 logo EU

Nabídka vzdělávání pro poskytovatele sociálních služeb

Více informací naleznete zde.

Sociální agentura se od 1. ledna 2014 stala obecně prospěšnou společností.

  Obecně prospěšná společnost vznikla změnou právní formy na základě zák. č. 68/2013 Sb. z občanského sdružení Sociální agentura.

Nabídka vzdělávání na rok 2014 v projektu KROK

Nabídka vzdělávání na rok 2014 v rámci projektu KROK (CZ.1.04/3.1.03/A7.00040)je pro Vás připravena. Více najdete zde.

logo EU

Kapacita projektu KROK je již naplněna!

Sociální agentura od 1. října 2013 odstartovala projekt KROK (CZ.1.04/3.1.03/A7.00040), který je zaměřený na vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji. Již během října byla kapacita projektu z hlediska počtu zapojených organizací beznadějně naplněna (přehled zapojených organizací najdete zde). V současné době se připravuje pro zapojené organizace a pečovatele detailní nabídka vzdělávacích kurzů na rok 2014. Dalším zájemcům o vstup do projektu se předem omlouváme a nabízíme vzdělávací aktivity za příznivé ceny mimo projekt.

logo EU

Projekt FORTE právě probíhá!

Již 4. běh projektu FORTE je v plném proudu. Dne 23. 9. 2013 byl ukončen kurz Sebeprezentace, kterému předcházel kurz Finanční gramotnosti. Účastníci se dozvěděli, jak si správně nastavit rodinný rozpočet, co je to osobní bankrot, jak se vyhnout dluhům a správně využívat nabízené bankovní produkty. Poznali své dobré vlastnosti, naučili se zásady správné komunikace a jak pracovat se stresem.

Kurz Chci najít práci účastníky teprve čeká a již nyní se těší na to, jak si napíší životopis, potrénují otázky k přijímacímu pohovoru, či se naučí samostatně hledat práci na internetu.

Kapacita míst ve FORTE je v současnosti naplněna, můžete se však již teď hlásit na termíny po Novém roce. Proto neváhejte a kontaktujte nás!

logo EU

Techsoup pomohl také Sociální agentuře

Podívejte se na video natočené ve spolupráci s Kontem BARIÉRY a organizací TechSoup. Více zde

banner techsoup.cz

Archiv aktualit

 
-   2014  -   2013   -   2012    -   2011   - 

Aktuality


Zkratky

Poradenství a vzdělávání
Pracovní rehabilitace
Sociální služby
Dobrovilnický program